Výsledky vyhledávání

Pro výraz "hlubinne uloziste" bylo nalezeno 93 výsledků...

Obce z potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště podle atomového zákona v brzké době obdrží 1 milion korun

... Tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete zde.

URL: https://www.surao.cz/obce-z-potencialnich-lokalit-pro-hlubinne-uloziste-podle-atomoveho-zakona-v-brzke-dobe-obdrzi-1-milion-korun/

Obce z potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště podle atomového zákona v brzké době obdrží 1 milion korun

... Tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete zde (Tisková zpráva ke stažení).

URL: https://www.surao.cz/pro-media/obce-z-potencialnich-lokalit-pro-hlubinne-uloziste-podle-atomoveho-zakona-v-brzke-dobe-obdrzi-1-milion-korun/

Otázky a odpovědi: hlubinné úložiště

... Máte otázky ohledně hlubinného úložiště? Odpovědi naleznete v našem informačním letáku (stáhnete jej kliknutím na "Tisková zpráva ze stažení").

URL: https://www.surao.cz/pro-media/otazky-a-odpovedi-hlubinne-uloziste/

SÚRAO navrhla 4 lokality pro budoucí hlubinné úložiště

...

URL: https://www.surao.cz/zuzovani/

Hlubinné úložiště a jeho přínosy pro region

... Hlubinné úložiště představuje významnou investiční akci, která bude mít po mnoho let řadu především ekonomických přínosů pro zapojené obce a region. Klíčové přínosy ...

URL: https://www.surao.cz/hlubinne-uloziste-a-jeho-prinosy-pro-region/

Hlubinné úložiště

... Proč hlubinné úložiště? Česká republika vyrábí více než třetinu elektřiny v jaderných elektrárnách. Každý rok tak vznikne zhruba 100 tun vyhořelého jaderného ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/otazky-a-odpovedi/otazky-hlubinne-uloziste/

Expedice Onkalo: připravované první hlubinné úložiště navštívili novináři

... První hlubinné úložiště na světě, které vzniká na finském ostrově Olkiluoto, by mělo nejspíše v roce 2025  zahájit provoz. Do úložiště s názvem Onkalo®, se měli ...

URL: https://www.surao.cz/expedice-onkalo-pripravovane-prvni-hlubinne-uloziste-navstivili-novinari/

Rada SÚRAO schválila záměr dalšího postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) předložila Radě SÚRAO záměr dalšího postupu prací při výběru potenciálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště. ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/rada-surao-schvalila-zamer-dalsiho-postupu-vyberu-lokality-pro-hlubinne-uloziste/

Hlubinné úložiště v Česku

... V České republice se výstavba hlubinného úložiště připravuje. Počítá se s umístěním ve vhodném krystalinickém masívu. Protože je hlavním kritériem dlouhodobá ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/pripravovane-uloziste/hlubinne-uloziste-v-cesku/

Co je hlubinné úložiště a proč se bez něj neobejdeme

... Hlubinné úložiště bude sloužit k bezpečnému uložení všech radioaktivních odpadů, které není možné uložit do povrchových a přípovrchových úložišť. Funguje na základě ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/pripravovane-uloziste/co-je-to-hlubinne-uloziste/

Švédská vláda schválila postup SKB v přípravě hlubinného úložiště

... Ve čtvrtek 27. ledna švédská vláda schválila návrh švédské společnosti SKB vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Östhammaru a závod na výrobu ...

URL: https://www.surao.cz/svedska-vlada-schvalila-postup-skb-v-priprave-hlubinneho-uloziste/

Vláda schválila výběr čtyř doporučených lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

... Tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete zde (Tisková zpráva ke stažení).

URL: https://www.surao.cz/pro-media/vlada-potvrdila-vyber-ctyr-lokalit-pro-hlubinne-uloziste/

SÚJB: FAQ Hlubinného úložiště

... Další informace ohledně hlubinného úložiště naleznete také na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Informace naleznete zde.

URL: https://www.surao.cz/sujb-faq-hlubinneho-uloziste/

Přínosy hlubinného úložiště

... Hlubinné úložiště představuje významnou investiční akci, která bude mít po mnoho let řadu především ekonomických přínosů pro zapojené obce a region. Klíčové ...

URL: https://www.surao.cz/prinosy-hlubinneho-uloziste/

Fáze hlubinného úložiště

... Hlubinné úložiště bude sloužit k bezpečnému uložení všech radioaktivních odpadů, které v České republice vznikly a vzniknou a které není možné uložit do povrchových ...

URL: https://www.surao.cz/faze-hlubinneho-uloziste/

Švédsko postoupilo s přípravou hlubinného úložiště

... Lokalita Forsmark, ve Švédsku, která již slouží jako úložiště nízko a středně aktivního radioaktivního odpadu, bude rozšířena o hlubinné úložiště určené pro odpad ...

URL: https://www.surao.cz/svedsko-postoupilo-s-pripravou-hlubinneho-uloziste/

SÚRAO: projekt hlubinného úložiště bude respektovat rozvojové plány krajů

... Obyvatelé Jaroměřicka z Kraje Vysočina nemusí mít v žádném případě obavy, že by projekt hlubinného úložiště jakkoli narušil plány kraje při významných investicích, ...

URL: https://www.surao.cz/surao-projekt-hlubinneho-uloziste-bude-respektovat-rozvojove-plany-kraju/

Zahraniční i domácí odborníci se v Praze shodli na nutnosti hlubinného úložiště

... Hlubinné úložiště představuje v současné době nejlepší řešení pro oddělení vysokoaktivních aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva od životního prostředí. ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/zahranicni-i-domaci-odbornici-se-v-praze-shodli-na-nutnosti-hlubinneho-uloziste/

Jak zajistíme bezpečnost hlubinného úložiště

... Je třeba pochopit, k jakým fyzikálně-chemickým procesům v úložišti a jeho okolí dochází. Popis těchto procesů musí vycházet z obecně platných fyzikálních zákonů a ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/pripravovane-uloziste/jak-zajistime-bezpecnost-hlubinneho-uloziste/

Zahraniční i domácí odborníci se v parlamentu shodli na nutnosti hlubinného úložiště

... Hlubinné úložiště je nejlepším řešením, shodli se odborníci na mezinárodní konferenci Hlubinné úložiště představuje nejlepší řešení pro oddělení vysokoaktivních ...

URL: https://www.surao.cz/zahranicni-i-domaci-odbornici-se-v-parlamentu-shodli-na-nutnosti-uloziste/

Britský parlament posvětil vládě projekt hlubinného úložiště

... Výbor britského parlamentu pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii vydal pozitivní stanovisko k vládnímu návrhu politiky v oblasti budování hlubinného ...

URL: https://www.surao.cz/britsky-parlament-posvetil-vlade-projekt-hlubinneho-uloziste-2/

Finské úložiště

... Jak dlouho trvala výstavba a jakých rozměrů a parametrů toto dílo dosahuje? Výstavba výzkumné laboratoře ONKALO začala již v roce 2004, stavební povolení pro ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/otazky-a-odpovedi/finske-uloziste/

Starostové ve Finsku aneb Jak se žije s úložištěm

... Jak probíhá stavba hlubinného úložiště? Jak zasáhne své okolí? Kolik náklaďáků nám při stavbě denně projede pod okny? Jak blízko úložiště žijí první lidé? A jaký je ...

URL: https://www.surao.cz/starostove-ve-finsku-aneb-jak-se-zije-s-ulozistem/

Letní škola SÚRAO

... Téma: Projektové řešení hlubinného úložiště Jak se připravuje hlubinné úložiště? Jak se vybírá vhodná lokalita pro jeho umístění? K čemu slouží inženýrské ...

URL: https://www.surao.cz/letni_skola/

O tajemném světě podzemí a okouzlení radioaktivitou

... Radioaktivitě, provozovaným úložištím, i připravovanému hlubinnému úložišti, by se letos měl věnovat cyklus krátkých videí, kterými bychom chtěli jako Správa úložišť ...

URL: https://www.surao.cz/o-tajemnem-svete-podzemi-a-okouzleni-radioaktivitou/

Voda je pro nás prioritou

... Velkým tématem je voda také pro SÚRAO. Svou zásadní roli hraje i v přípravě hlubinného úložiště. Při hodnocení lokalit, které vedlo k jejich zúžení z 9 na 4, se vodě ...

URL: https://www.surao.cz/voda-je-pro-nas-prioritou/

Voda je pro nás prioritou

... Ochrana vodních zdrojů v České republice je téma, které v posledních letech silně rezonuje v celé společnosti Velkým tématem je voda také pro SÚRAO. Svou zásadní ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/voda-je-pro-nas-prioritou/

Zprávy ze Správy přinášejí rozhovor s ministrem Karlem Havlíčkem

... Proč je projekt hlubinného úložiště pro Českou republiku důležitý? S jakými zeměmi Česko v tomto směru spolupracuje a jaká pozitiva může úložiště přinést? Nejen na ...

URL: https://www.surao.cz/zpravy-ze-spravy-prinaseji-rozhovor-s-ministrem-karlem-havlickem/

Co se bude dít v našem Podzemním výzkumném pracovišti Bukov v následujících letech?

... Připravujeme Plán výzkumu a vývoje PVP Bukov. Jeho priority najdete ve speciální technické zprávě. PVP Bukov slouží jako podzemní laboratoř, která expertům pomáhá ...

URL: https://www.surao.cz/co-se-bude-dit-v-nasem-podzemnim-vyzkumnem-pracovisti-bukov-v-nasledujicich-letech/

Lokalita Březový potok

... Česká republika je zemí, která využívá jadernou energetiku. Jako taková nese také zodpovědnost za bezpečné nakládání s odpady, které vznikají. Za nejbezpečnější ...

URL: https://www.surao.cz/lokalita-brezovy-potok/

Lokalita Horka

... Česká republika je zemí, která využívá jadernou energetiku. Jako taková nese také zodpovědnost za bezpečné nakládání s odpady, které vznikají. Za nejbezpečnější ...

URL: https://www.surao.cz/lokalita-horka/

Lokalita Hrádek

... Česká republika je zemí, která využívá jadernou energetiku. Jako taková nese také zodpovědnost za bezpečné nakládání s odpady, které vznikají. Za nejbezpečnější ...

URL: https://www.surao.cz/lokalita-hradek/

Lokalita Janoch

... Česká republika je zemí, která využívá jadernou energetiku. Jako taková nese také zodpovědnost za bezpečné nakládání s odpady, které vznikají. Za nejbezpečnější ...

URL: https://www.surao.cz/lokalita-janoch/

Zprávy ze Správy přinášejí rozhovor s Danou Drábovou

... Kdy se u nás začalo uvažovat o hlubinném úložišti? Proč takové zařízení potřebujeme a v čem se můžeme poučit od přírody? Nejen odpovědi na tyto otázky se dozvíte v ...

URL: https://www.surao.cz/zpravy-ze-spravy-prinaseji-rozhovor-s-danou-drabovou/

Letní číslo Zpráv ze Správy

... Pusťte se s námi do čtení letního čísla Zpráv ze správy Speciál, věnované procesu zužování počtu lokalit pro hlubinné úložiště. Dozvíte se zde, detailní informace o ...

URL: https://www.surao.cz/letni-cislo-zprav-ze-spravy/

Technické zprávy

... Hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště je založeno na zpracování mnoha odborných studiích. Níže je k dispozici celková hodnotící zpráva s 18 přílohami. ...

URL: https://www.surao.cz/technicke-zpravy/

Proces výběru lokalit

... Hodnocení lokalit bylo vypracováno na základě úkolu z usnesení Vlády České republiky č. 464 ze dne 18. 7. 2018 k Výroční zprávě o činnosti Správy úložišť ...

URL: https://www.surao.cz/proces-vyberu-lokalit/

Kritéria výběru lokalit

...     Kritérium K1: Velikost využitelného horninového masivu Aby mohlo být úložiště vybudováno, je nutné nalézt dostatečně velký a kompaktní blok ...

URL: https://www.surao.cz/kriteria-vyberu-lokalit/

Nové číslo Zpráv ze správy

... Pusťte se s námi do čtení jarního čísla Zpráv ze správy. Tentokrát je hlavním tématem propustnost hornin. Dozvíte se jak plyne voda v horninách a jak probíhá její ...

URL: https://www.surao.cz/nove-cislo-zprav-ze-spravy/

Výzkum a vývoj

... Jak postupujeme při Výzkumu a vývoji? Aby byla zajištěna perfektní bezpečnost úložiště a především lidí a životního prostředí, desítky let se aktivně zapojujeme ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/otazky-a-odpovedi/vyzkum-a-vyvoj/

Bezpečnost a životní prostředí

... Cíle v oblasti Bezpečnosti a životního prostředí Zajistit maximální možnou bezpečnost při výstavbě hlubinného úložiště, během manipulaci s radioaktivními odpady ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/otazky-a-odpovedi/bezpecnost-a-zivotni-prostredi/

Ochrana vodních zdrojů je prioritou

... Nejen v České republice se často skloňuje téma vodního hospodářství. Sucho, udržování vody v krajině či ochrana vodních zdrojů. Právě chování vody je jedním z ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/ochrana-vodnich-zdroju-je-prioritou-2/

Ochrana vodních zdrojů je prioritou

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem vhodné lokality pro hlubinné úložiště, rozhodně odmítá, že by v rámci svých činností mohla ...

URL: https://www.surao.cz/ochrana-vodnich-zdroju-je-prioritou/

Dřívější žádosti o PÚZZZK se podle slibu stahují

... Průzkumy v souvislosti s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu se budou dělat ve čtyřech lokalitách. Žádosti, které Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ...

URL: https://www.surao.cz/stazenipuzzzk/

Dřívější žádosti o PÚZZZK se podle slibu stahují

... Průzkumy v souvislosti s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu se budou dělat ve čtyřech lokalitách. Žádosti, které Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/drivejsi-zadosti-o-puzzzk-se-podle-slibu-stahuji/

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček jednal se starosty kvůli úložišti radioaktivního odpadu

... Tisková zpráva MPO o jednání se starosty 17. července 2019 Diskuze o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu dostává jiný rozměr. Vicepremiér a ministr průmyslu a ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/vicepremier-a-ministr-prumyslu-a-obchodu-havlicek-jednal-se-starosty-kvuli-ulozisti-radioaktivniho-odpadu/

Bezpečnost, životní prostředí a komunikace. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček jednal se starosty kvůli úložišti radioaktivního odpadu

... Diskuze o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu dostává jiný rozměr. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček starosty obcí z devíti lokalit, kde ...

URL: https://www.surao.cz/bezpecnost-zivotni-prostredi-a-komunikace-vicepremier-a-ministr-prumyslu-a-obchodu-havlicek-jednal-se-starosty-kvuli-ulozisti-radioaktivniho-odpadu/

SÚRAO: Obce z lokality Hrádek se o vodu určitě bát nemusí

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem lokality pro hlubinné úložiště, rozhodně odmítá veřejná prohlášení obcí z lokality Hrádek o ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/surao-obce-z-lokality-hradek-se-o-vodu-urcite-bat-nemusi/

Ochrana vodních zdrojů je prioritou

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem vhodné lokality pro hlubinné úložiště, rozhodně odmítá, že by v rámci svých činností mohla ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/ochrana-vodnich-zdroju-je-prioritou/

ssfc2019

... Hlubinné úložiště představuje v současné době nejlepší řešení pro oddělení vysokoaktivních aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva od životního prostředí. ...

URL: https://www.surao.cz/ssfc2019/

tisková zpráva 26.4.

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pokračuje v hledání místa potenciálně vhodného pro projekt hlubinného úložiště.   Cílem SÚRAO pro letošní rok ...

URL: https://www.surao.cz/tiskova-zprava-26-4/

Vliv na podzemní i povrchové vody je zásadním kritériem

... Hydrogeologie lokalit je pečlivě sledována a případné vlivy na povrchové i podzemní vody jsou jedním ze zásadních kritérií, která se budou posuzovat při hodnocení ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/vliv-na-podzemni-i-povrchove-vody-je-zasadnim-kriteriem/

Voda je zásadní

... Hydrogeologie lokalit je pečlivě sledována a případné vlivy na povrchové i podzemní vody jsou jedním ze zásadních kritérií, která se budou posuzovat při hodnocení ...

URL: https://www.surao.cz/voda-je-zasadni/

Konference Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu

... Česká republika je nyní ve stádiu rozhodování o dalších krocích při zajišťování bezpečného a ekonomicky zdůvodnitelného konce jaderného palivového cyklu, ...

URL: https://www.surao.cz/konference-bezpecny-a-udrzitelny-konec-palivoveho-cyklu/

Press kit

... Představení SÚRAO Za bezpečné ukládání všech radioaktivních odpadů v České republice je zodpovědný stát. Na základě původního atomového zákona (zákon č. 18/1997 ...

URL: https://www.surao.cz/presskit/

PVP Bukov

... Pracoviště je lokalizované v hloubce 550 metrů pod povrchem v katastru obce Bukov na Vysočině. Slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového ...

URL: https://www.surao.cz/pro-odborniky/vyzkum-vyvoj/pvp-bukov/

Zajištění bezpečnosti

... Vybraná lokalita bude v oblasti bezpečnosti splňovat s rezervou všechny legislativní požadavky a mezinárodní závazky ČR, které jsou na hlubinné úložiště kladeny. ...

URL: https://www.surao.cz/pro-odborniky/vyzkum-vyvoj/zajisteni-bezpecnosti/

Proces výběru lokality

... Na technické úrovni je v současnosti obecně uznávaným názorem, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou konečného zneškodnění vyhořelého jaderného paliva a ...

URL: https://www.surao.cz/pro-odborniky/vyzkum-vyvoj/proces-vyberu-lokality/

Stanovisko SÚRAO k referendu v Jaroměřicích nad Rokytnou

... Stanovisko SÚRAO k referendu v Jaroměřicích nad Rokytnou Správa úložišť radioaktivních odpadů respektuje výsledky místního referenda v Jaroměřicích nad Rokytnou. ...

URL: https://www.surao.cz/stanovisko-surao-k-referendu-v-jaromericich-nad-rokytnou/

Správa úložišť nadále pokračuje v plnění svých činností a povinností

... Ve Správě úložišť radioaktivních odpadů došlo k organizační změně. Na straně ředitele Jana Prachaře nastaly pracovní překážky pro výkon jeho funkce. Řízením SÚRAO ...

URL: https://www.surao.cz/7192/

Letní škola SÚRAO 2022

... Již 5. ročník oblíbené akce Letní škola SÚRAO proběhne v termínu 15. - 19. 8. 2022.   Letošním tématem je Projektové řešení hlubinného úložiště.  Účastníci Letní ...

URL: https://www.surao.cz/letni-skola-surao-2022/

Riziko ohrožení vodních zdrojů je naprosto zanedbatelné, i když ve veřejném mínění silně akcentované.

... Geologie – věda, díky které víme, co se dělo na naší planetě před miliony let. Pomáhat nám může také s otázkami blízké i vzdálenější budoucnosti. Zásadní roli hraje ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/riziko-ohrozeni-vodnich-zdroju-je-naprosto-zanedbatelne-i-kdyz-ve-verejnem-mineni-silne-akcentovane/

Rozhovor se Zdeňkem Venerou

... Geologie – věda, díky které víme, co se dělo na naší planetě před miliony let. Pomáhat nám může také s otázkami blízké i vzdálenější budoucnosti. Zásadní roli hraje ...

URL: https://www.surao.cz/rozhovor-se-zdenkem-venerou/

Plán výzkumu a vývoje

... SÚRAO představuje nový plán výzkumu a vývoje. Pokračování přípravy projektu hlubinného úložiště, bezpečný provoz úložišť stávajících i nové strategické studie ...

URL: https://www.surao.cz/plan-vyzkumu-a-vyvoje/

Q&A

... Máte otázky ohledně hlubinného úložiště? Odpovědi naleznete v našem novém informačním letáku. Ke stažení zde.        

URL: https://www.surao.cz/qa/

Konference SSFC 2020

... Dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník konference SSFC 2020, 29. – 30. září v hotelu Pyramida. Konference se zaměří na výzkum a vývoj v oblasti konce palivového ...

URL: https://www.surao.cz/konference-ssfc-2020-2/

Doporučené lokality

... 21. prosince 2020 schválila Vláda České republiky výběr 4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště. Jde o lokality Březový potok, Horka, Hrádek a ...

URL: https://www.surao.cz/doporucene-lokality/

Poradní panel expertů

... Na půdě ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se od listopadu schází skupina odborníků, která pravidelně řeší podklady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ...

URL: https://www.surao.cz/4107/

SÚRAO uzavřelo dohodu s Německem

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala v prosinci v Berlíně společné prohlášení s představiteli Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky ...

URL: https://www.surao.cz/surao-uzavrelo-dohodu-s-nemeckem/

Poradní panel expertů

... Poradní panel expertů je skupina odborníků, která bude pravidelně řešit podklady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) sloužící pro doporučení preferovaných ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/poradni-panel-expertu/

Poradní panel expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) má za sebou své první jednání

... Na půdě ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se dnes poprvé sešla skupina odborníků, která bude pravidelně řešit podklady Správy úložišť radioaktivních odpadů ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/poradni-panel-expertu-spravy-ulozist-radioaktivnich-odpadu-surao-ma-za-sebou-sve-prvni-jednani/

Poradní panel expertů

... Dne 15. 11. 2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu koná 1. setkání Poradního panelu expertů, poradního orgánu ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů pro ...

URL: https://www.surao.cz/poradni-panel-expertu/

SÚRAO bude spolupracovat s rumunskými kolegy

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala memorandum o spolupráci s rumunskými kolegy z Agentia Nucleara (ANDR). Podle dokumentu podepsaného dnes ve ...

URL: https://www.surao.cz/spoluprace-s-rumunskymi-kolegy/

SÚRAO bude spolupracovat s rumunskými kolegy

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala memorandum o spolupráci s rumunskými kolegy z Agentia Nucleara (ANDR). Podle dokumentu podepsaného dnes ve ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/surao-bude-spolupracovat-s-rumunskymi-kolegy/

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

... Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku opakovaně vyjádřil k posuzování podmínek pro geologický průzkum potenciálních lokalit pro vybudování hlubinného úložiště ...

URL: https://www.surao.cz/rozsudeknss/

Postupujeme transparentně

... SÚRAO: postupujeme transparentně   Reakce na tiskovou zprávu Platformy proti úložišti, Praha 13. 6. 2019   Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/postupujeme-transparentne/

Transparentní postup výběru lokality

... SÚRAO: postupujeme transparentně Reakce na tiskovou zprávu Platformy proti úložišti, Praha 13. 6. 2019 Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je ...

URL: https://www.surao.cz/transparentni-postup-vyberu-lokality/

SÚRAO: Lokalita Kraví hora bude posouzena podle stejných kritérií jako ostatní

... Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem vhodné lokality pro uložení radioaktivních odpadů a použitého paliva z českých jaderných ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/surao-lokalita-kravi-hora-bude-posouzena-podle-stejnych-kriterii-jako-ostatni/

Zprávy ze Správy

... Právě vychází speciální jarní číslo Zpráv ze Správy, které je věnováno devíti zkoumaným lokalitám, vytipovaným pro možné umístění hlubinného úložiště.

URL: https://www.surao.cz/zzsjaro2019/

SÚRAO má nové internetové stránky

... Nové internetové stránky státní organizace SÚRAO jsou určeny všem, kteří se zajímají o problematiku radioaktivních odpadů – veřejnosti, odborníkům i médiím. Nový web ...

URL: https://www.surao.cz/pro-media/surao-ma-nove-internetove-stranky/

Nový web SÚRAO

... Vítejte na stránkách státní organizace SÚRAO. Naše nové internetové stránky jsou určeny všem, kteří se zajímají o problematiku radioaktivních odpadů – veřejnosti, ...

URL: https://www.surao.cz/novy-web-surao/

Inženýrské bariéry

... V plánovaném hlubinném úložišti bude využit multibariérový systém ochrany biosféry před průnikem radionuklidů z vyhořelého jaderného paliva (VJP). Jednou z bariér ...

URL: https://www.surao.cz/pro-odborniky/vyzkum-vyvoj/inzenyrske-bariery/

Projektové řešení

... Model KBS-3 vychází z uložení VJP do kovových, hermeticky uzavřených obalových souborů ve vrtech v hornině utěsněných bentonitovou tlumicí bariérou. Tento koncept ...

URL: https://www.surao.cz/pro-odborniky/vyzkum-vyvoj/projektove-reseni/

Geologické práce

... Výsledky geologických prací vstupují do hodnocení dlouhodobé a provozní bezpečnosti, technické proveditelnosti a hodnocení vlivu na životní prostředí. Jejich ...

URL: https://www.surao.cz/pro-odborniky/vyzkum-vyvoj/geologicke-prace/

Vstupní informace pro výzkum a vývoj

... Program výzkumu a vývoje je nedílnou součástí projektů zaměřených na splnění koncepčních cílů pro nakládání s vyhořelým jaderným palivem (VJP) a radioaktivními ...

URL: https://www.surao.cz/pro-odborniky/vyzkum-vyvoj/vstupni-informace-pro-vyzkum-a-vyvoj/

Mezinárodní spolupráce

... Příprava hlubinného úložiště si žádá využít všech nejlepších zkušeností a znalostí, které jsou ve světě k dispozici. Aktivně se proto zapojujeme do mezinárodních ...

URL: https://www.surao.cz/o-nas/mezinarodni-spoluprace/

Naše poslání

... Naším úkolem je bezpečné ukládání radioaktivních odpadů dosud vyprodukovaných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a radiační ochranu člověka i ...

URL: https://www.surao.cz/o-nas/nase-poslani/

Probíhající výzkum

... Geofyzikální měření představují způsob, jak bez technických prací, zásahů do pozemků a běžného života obyvatel vybraných obcí ověřit hlubinné části zemské ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/pripravovane-uloziste/probihajici-vyzkum/

O úložištích

... Radioaktivní odpady je třeba oddělit od člověka a životního prostředí na dostatečně dlouhou dobu. K bezpečné izolaci slouží právě úložiště radioaktivních odpadů. ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/stavajici-uloziste/o-ulozistich/

Jak radioaktivní odpady ukládáme

... Každé úložiště je přizpůsobeno na ukládání určitého druhu radioaktivních odpadů. Při ukládání se řídíme především (nikoliv však pouze) aktivitou odpadů a druhy ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/radioaktivni-odpady/jak-radioaktivni-odpady-ukladame/

Jak se dělí radioaktivní odpady

... Dělení radioaktivních odpadů podle místa vzniku (institucionální, energetické) podle aktivity (nízké, středně, vysokoaktivní) podle doby, po kterou je ...

URL: https://www.surao.cz/pro-verejnost/radioaktivni-odpady/jak-se-deli-radioaktivni-odpady/

Pro zúžení výběru lokalit pro HÚ je nutné dokončit geofyzikální výzkumy, rozhodla Rada SÚRAO

... Rada SÚRAO chce doplnit výsledky geofyzikálních výzkumů Rada SÚRAO jednomyslně rozhodla o nutnosti doplnění faktických a věcných informací pro možnost relevantního ...

URL: https://www.surao.cz/pro-zuzeni-vyberu-lokalit-pro-hu-je-nutne-dokoncit-geofyzikalni-vyzkumy-rozhodla-rada-surao/

Podepsání Memoranda o porozumění mezi SÚRAO a slovenským JAVYSem

... Před zahájením dalšího ročníku Evropského jaderného fóra pořádaného Evropskou komisí ve spolupráci se slovenskou vládou v Bratislavě bylo podepsáno memorandum. Tento ...

URL: https://www.surao.cz/spoluprace-se-slovenskem/