Mezinárodní spolupráce

Spolupracujeme s odborníky z celého světa

Příprava hlubinného úložiště si žádá využít všech nejlepších zkušeností a znalostí, které jsou ve světě k dispozici. Aktivně se proto zapojujeme do mezinárodních výzkumných projektů jak v rámci EURATOMu, tak i v dalších společných projektech. Zástupci Správy jsou členy stálých komisí v Agentuře pro atomovou energii v Paříži (NEA-OECD) a také aktivně spoluprací s Mezinárodní Agenturou pro Atomovou Energii ve Vídni.

Euratom

Spolupráce členských zemí EURATOMu spočívá ve společné práci v oblasti ukládání radioaktivních odpadů. Stanovujeme a provádíme výzkumné úkoly, abychom upevňovali znalosti o chování radionuklidů a jejich reakce s různými materiály. Vzájemná výměna těchto znalostí a zkušeností i provádění praktického výzkumu, vývoje a experimentů slouží k prohlubování důvěry v rámci Evropy, a to nejen mezi experty navzájem, ale také mezi nimi a veřejností.

Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) se zabývá zejména jaderným výzkumem a bezpečností. Společenství bylo založeno 25. března 1957 v Římě na základě Římských smluv (vstoupily v platnost 1. ledna 1958). Přestože je Euratom samostatným celkem, je plně integrován do Evropské unie.

Další spolupráce

Bilaterální spolupráce  je zaměřena na navazování a udržování kontaktů ve výzkumu a realizaci ukládání radioaktivních odpadů s řadou evropských i mimoevropských zemí.  Spolupráce probíhá s:

  • Německem (Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH- BGE; Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH – DBE ; Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit – GRS),
  • Francií (ANDRA – francouzská agentura pro správu jaderného odpadu),
  • Švýcarskem (NAGRA – švýcarská národní agentura pro ukládání radioaktivního odpadu),
  • Finskem (POSIVA OY),
  • Švédskem (SKB – Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company),
  • a Itálií (SOGIN – italská státní společnost pro decomissioning a management radioaktivních odpadů).
  • Z mimoevropských zemí byly podepsány smlouvy o spolupráci s čínskou BRIUG (Beijing Research Institute of Uranium Geology) a jihokorejskou KORAD (Korean Radioactive Waste Agency).
  • V květnu a v červnu 2018 došlo k finalizaci smluv o spolupráci SÚRAO s maďarskou společností PURAM (společnost ve vlastnictví státu založená pro management radioaktivních odpadů) a slovenskou JAVYS (Jaderná a vyřazovací společnost).

Další jednání se připravují pro navázání užší spolupráce v rámci zemí V4+4 (kromě Maďarska, Slovenska a Česka také Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Chorvatsko).