Stanovisko SÚRAO k referendu v Jaroměřicích nad Rokytnou

Občané v Jaroměřicích nad Rokytnou v referendu odmítli hlubinné úložiště. Více než polovina voličů se hlasování neúčastnila.

20. června 2018

Stanovisko SÚRAO k referendu v Jaroměřicích nad Rokytnou

Správa úložišť radioaktivních odpadů respektuje výsledky místního referenda v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zúčastnilo se jej 44,58 % oprávněných voličů. SÚRAO vnímá, že se většina z účastníků referenda vyjádřila proti tomu, aby v této lokalitě bylo zřízeno hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

Více než polovina voličů však referendum naprosto ignorovala. „Referendum velmi pravděpodobně proběhlo zcela v duchu zákona. Jeho výsledky určitě promítneme do našich analýz a hodnocení. Ale přesto chci zdůraznit, že více než polovina voličů obce se k problematice hlubinného úložiště v referendu vůbec nevyjádřila,“ uvedl ředitel SÚRAO Jiří Slovák. Připomněl přitom, že projekt hlubinného úložiště se týká všech 10 milionů obyvatel v České republice, nejen aktivních či pasivních voličů v Jaroměřicích nad Rokytnou.

*Možností zapojit se je řada

SÚRAO již mnohokrát upozorňovala starosty příslušných obcí, že existuje celá řada možností, jak se do procesu hledání lokality pro hlubinné úložiště zapojit. A to i bez finančně náročného referenda. Jde jen o to, do jaké míry (a zda vůbec) obce tyto možnosti využívají.

Příležitosti ovlivňovat dění kolem hlubinného úložiště tu byly, jsou a budou.

  • Celý projekt hlubinného úložiště je důležitou součástí vládou schválené Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. V rámci jejího projednávání měly i obce v letech 2016 a 2017 právo se vyjádřit a vznášet otázky. Ministerstvo životního prostředí pak muselo otázky obcí odpovědět/vypořádat.
  • Připravuje se speciální zákon o zapojení obcí do rozhodování o hlubinném úložišti. Ministr průmyslu a obchodu vyzval na jaře 2018 starosty všech obcí, aby vyslali své zástupce do expertní skupiny, která zákon připravuje.
  • Ve všech devíti lokalitách podává SÚRAO žádosti o stanovení tzv. průzkumného území. Tyto žádosti posuzuje ministerstvo životního prostředí. Obce jsou účastníky řízení a mají možnost vznášet své připomínky a otázky.
  • Hlubinné úložiště, stejně jako kterákoli jiná větší stavba, podléhá stavebnímu řízení a hodnocení EIA (ovlivnění životního prostředí). Podobně jako při každé stavbě i při budoucím stavebním řízení o hlubinném úložišti budou všichni majitelé okolních pozemků vyzváni, aby se k projektu vyjádřili a vznesli své připomínky. Pokud hlubinné úložiště příslušná zákonná povolení nezíská, pak nebude možné stavbu zahájit.

Jaroměřické referendum tak jen posunulo město mezi ty obce a města, které se zříkají možnosti aktivně proces ovlivňovat. Proces hledání lokality je totiž nikoliv ve stádiu rozhodování, kde se hlubinné úložiště bude budovat, ale v získávání poznatků, která lokalita je tou nejvhodnější. A právě v této fázi mohou obce z průzkumů jen získat – a to nejen příspěvky, ale i důležité informace k jejich rozvoji.

Přiřazené štítky