Úložiště Bratrství

Úložiště Bratrství leží nad městem Jáchymov na úpatí Krušných hor.

Úložiště Bratrství se nachází v části bývalého uranového dolu stejného jména poblíž Jáchymova. Úložiště je v provozu od roku 1974 a je určeno výhradně pro odpady pocházející ze zdravotnictví, průmyslu či výzkumu, které obsahují přírodní radionuklidy.

Protože se pohybujeme v lokalitě bývalého uranového dolu, ve vodách a okolí bude vždy určité množství radionuklidů. Bez ohledu na uložené odpady. Tyto radionuklidy pocházejí z přirozené přeměny uranu a thoria, což je zohledněno při vyhodnocování výsledků monitoringu.

Ukládání odpadů v číslech

Celkový objem využívaných prostor úložiště Bratrství činí zhruba 1 200 metrů krychlových. Ukládací kapacita je v současné době téměř zaplněná.

 

Historie, Marie Curie-Skłodowská a uranové doly

První zmínky o dolování v okolí Jáchymova se objevují už v roce 1516, kdy bylo město založeno. Důl Bratrství je jedním z několika bývalých stříbrných dolů. Stříbro a těžké kovy byly v této lokalitě dávno vytěženy, ale když koncem 19. století došlo k objevu radioaktivity, zdejší doly se díky vysokému obsahu uranové rudy opět dostaly do centra dění. Svou pozornost sem zaměřila i Marie Curie-Skłodowská. Výzkumy ji po čtyřech letech přivedly nejprve k objevu polonia a později také radia. První gram radia izolovala Curie-Skłodowská právě z jáchymovského smolince. Ve 30. letech 20. století zde vznikly radonové lázně, které fungují dodnes. Průmyslová těžba uranu v nechvalně známých podmínkách, zejména pro vězně odsouzené v politických procesech 50. let, zde probíhala od konce druhé světové války. Kvalitní uranová ruda byla zdarma odvážena do Sovětského Svazu. Do roku 1964, kdy těžba uranové rudy v Jáchymově skončila, bylo do SSSR vyvezeno z tohoto naleziště přibližně 7 200 tun uranu. O deset let později byla část dolu Bratrství upravena pro úložiště radioaktivních odpadů.

 

ÚRAO Bratrství