Podepsání Memoranda o porozumění
mezi SÚRAO a slovenským JAVYSem

přinese užší spolupráci na poli ukládání radioaktivních odpadů mezi českými a slovenskými experty

05. června 2018

Před zahájením dalšího ročníku Evropského jaderného fóra pořádaného Evropskou komisí ve spolupráci se slovenskou vládou v Bratislavě bylo podepsáno memorandum. Tento dokument pomůže užší spolupráci na poli ukládání radioaktivních odpadů mezi českými a slovenskými experty.

Memorandum o porozumění mezi SÚRAO a slovenskou společností pro vyřazování jaderných zařízení a nakládání s radioaktivními odpady JAVYS má rovněž velký význam v rámci mezinárodní spolupráce zemí V4. Cílem tohoto procesu je spolupráce sdílením a výměnou informací, znalostí a zkušeností, účastí na společných projektech v oblasti bezpečnosti ukládání vyhořelého jaderného paliva i vzájemná podpora účasti v evropských projektech. Je to rovněž další krok k vytváření společné strategie v oblasti posílení bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem v přípravě budoucího hlubinného úložiště v jednotlivých zemích. Obdobné memorandum bylo podepsáno před třemi týdny v Budapešti s maďarskou veřejnou organizací pro přípravu a realizaci ukládání vyhořelého paliva a nakládání s radioaktivním odpadem PURAM.

Na začátku listopadu má dojít k setkání expertů zemí střední a jihovýchodní Evropy právě v Budapešti. To má za cíl předávání znalostí a zkušeností z dosavadního procesu, včetně poučení z výsledků i některých zmarů u zemí, nacházejících se v procesu označení lokality významně dále než v českých zemích nebo na Slovensku. Připravované společné programování na evropské úrovni spolufinancované Evropskou komisí v rámci programů EURATOM pro vědeckou spolupráci, výzkum a inovace bude mít, jak věříme dopad na lepší komunikaci odborníků se širší veřejností, což pomůže nám všem v bezpečnější cestě ke stanovení správného postupu nakládání nejen s nízko- a středněaktivním odpadem, ale i s vyhořelým jaderným palivem, případně dalšími vysoceaktivními odpady.

Prohlédněte si fotogalerii