Švédsko postoupilo s přípravou hlubinného úložiště

Přípravou byla pověřena společnost Sweco

19. února 2020

Lokalita Forsmark, ve Švédsku, která již slouží jako úložiště nízko a středněaktivního radioaktivního odpadu, bude rozšířena o hlubinné úložiště určené pro odpad vysokoaktivní. Nově bude za detailní návrh zodpovídat švédská společnost Sweco. Více informací se dozvíte zde.

Přiřazené štítky