PVP Bukov

Podzemní výzkumné pracoviště
v hloubce předpokládaného hlubinného úložiště

Pracoviště je lokalizované v hloubce 550 metrů pod povrchem v katastru obce Bukov na Vysočině. Slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Zároveň je určeno i pro in-situ testy materiálů zvažovaných pro konstrukci inženýrských bariér.

Stejně jako řada dalších zařízení tohoto typu, i Podzemní výzkumné pracoviště Bukov využívá již existující infrastrukturu podzemního díla, konkrétně bývalého uranového dolu Rožná I. Podzemní prostory jsou lokalizovány ve 12. patře jámy B-1.

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov je umístěno v krystalinických horninách, tedy v prostředí s vysokou pevností a nízkou propustností. Tyto horniny typově odpovídají potenciálním horninám pro plánované hlubinné úložiště. Podzemní pracoviště je tvořeno nově vyraženým systémem podzemních prostor v různých geologických podmínkách dle požadavků na konkrétní experimentální činnosti.

Koncept podzemních výzkumných pracovišť má v oblasti výzkumu a vývoje hlubinného úložiště důležitou roli. Ve světě dlouhodobě fungují podobná zařízení, jako je například Grimsel Test Site ve Švýcarsku nebo Äspö HRL ve Švédsku. Tato pracoviště poskytují od 60. let minulého století data důležitá pro porozumění procesům odehrávajícím se v horninovém masivu, testování robustnosti inženýrských bariér a v neposlední řadě také data pro bezpečnostní rozbory.

Získaná data a zkušenosti jsou pak využívána při procesu výběru lokalit pro umístění hlubinného úložiště a pro optimalizaci inženýrsko-technických a stavebních postupů. Činnosti v podzemních pracovištích pomáhají významně k výchově vysoce kvalifikovaných expertů, přispívají ke zvýšení odborné úrovně národních programů a umožňují zapojení ČR do mezinárodní spolupráce.

Více informací o podzemním výzkumném pracovišti naleznete na samostatném webu PVP Bukov.

Prohlédněte si fotogalerii