Starostové ve Finsku aneb Jak se žije s úložištěm

Zástupci lokalit měli možnost navštívit Finsko

03. října 2019

Jak probíhá stavba hlubinného úložiště? Jak zasáhne své okolí? Kolik náklaďáků nám při stavbě denně projede pod okny? Jak blízko úložiště žijí první lidé? A jaký je přínos pro obecní pokladnu? Nejen tyto otázky měli ve Finsku možnost položit zastupitelé obcí z lokalit, vytipovaných pro podobnou stavbu v Česku.

Odbornou exkurzi zaměřenou na ONKALO, připravované první hlubinné úložiště na světě, zorganizovala Správa úložišť radioaktivních odpadů, která se touto problematikou zabývá v České republice. Zástupci obcí se mohli zeptat se na vše, co je zajímá, nejen finských expertů, se kterými SÚRAO dlouhodobě spolupracuje, ale také svých severských protějšků, představitelů města Eurajoki.

Při své návštěvě Finska si prohlédli podzemní úložiště nízko a středněaktivních odpadů na ostrově Olkiluoto a podzemní výzkumnou galerii ONKALO, v návštěvnickém centru pak expozici Elektřina z uranu. A stranou nezůstala ani finská příroda, Olkiuloto je totiž finským ostrovem se vším, co k tomu patří – s šedozeleným mořem s čluny, nad nímž krouží racci, a hlubokými lesy plnými losů, lišek a (to je pro Čecha zvlášť potěšující informace) obrovských praváků.

O tom, jak exkurze probíhala, se více můžeme dozvědět třeba v České televizi:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/219411058340028/video/721551?fbclid=IwAR1p08sfIjGaMSVrl212h0A9hSRRREZqqb0Zjqhfx3eJqqNUQks49n1MpOg

 

Prohlédněte si fotogalerii

Přiřazené štítky