RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.

ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů

Lukáš Vondrovic vystudoval doktorský obor Geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou vědeckou dráhu zahájil na České geologické službě v oblasti geologického mapování a aplikovaného výzkumu. Na Správě úložišť radioaktivních odpadů působí od roku 2014. Nejprve byl technickým specialistou, poté vedoucím oddělení geologických prací. Od roku 2018 byl vedoucím projektu přípravy hlubinného úložiště. Významnou měrou se podílel na založení a provozování podzemního výzkumného pracoviště Bukov a byl iniciátorem a členem Poradního panelu expertů, který v roce 2020 dohlížel na zúžení možných vhodných lokalit pro hlubinné úložiště z devíti na čtyři.

Je zapojen do mnoha mezinárodních projektů, které řeší problematiku hlubinného úložiště. Působí v odborných platformách, např. OECD/NEA.