Finské úložiště

vše, co potřebujete vědět o prvním hlubinném úložišti na světě

Jak dlouho trvala výstavba a jakých rozměrů a parametrů toto dílo dosahuje?

Výstavba výzkumné laboratoře ONKALO začala již v roce 2004, stavební povolení pro hlubinné úložiště obdržela POSIVA v roce 2015, uložení prvního odpadu se předpokládá do roku 2025. Podzemní areál bude mít rozlohu zhruba 2×2 km (až budou postupně vyraženy všechny ukládací chodby), hloubka úložiště je zhruba 450 m.

Jak se úložiště jmenuje?

Jmenuje se ONKALO®.

Jaký je materiál podloží?

Úložiště se nachází v metamorfovaných krystalinických horninách skandinávského štítu. V obdobných horninách se nacházejí vytipované lokality v Česku.

Jaký typ technologie ukládání je použit?

V úložišti se neskladuje, ale opravdu ukládá. Podobně jako v sousedním Švédsku i ve Finsku bude použit tzv. KBS-3 systém. Jedná se o technologii vertikálního uložení ukládacích obalových souborů (ocelový insert v měděném kontejneru), systém inženýrských a přírodních bariér (viz obrázek) tak zaručí bezpečnost na dobu statisíců let.

Kde se úložiště nachází?

Na břehu Baltského moře, poblíž města Eurajoki, které má zhruba 9 500 obyvatel.

Jak blízko je úložiště od civilizace?

První rekreační objekt se nachází 70 m od plotu úložiště, ve vzdálenosti stovek metrů se nachází první farmy.

Jaké změny to přineslo pro běžného občana během výstavby?

Podle slov finských kolegů žádné.

Jak bylo naloženo s materiálem, jenž se během výstavby vytěžil?

Většina se použila na zavážky a jako posypový materiál komunikací.

O jaký materiál se jednalo a kolik ho bylo?

Jednalo se o kamennou suť a štěrk. Finská strana uvádí, že bylo denně vyvezeno asi 5 nákladních aut materiálu.

Jak byly ovlivněny vodní toky, prameny a případné podzemní zdroje vod?

Dle slov finských kolegů nijak, úložiště se nachází 450 m pod zemským povrchem.

Jakým způsobem se změnila krajina v okolí této stavby?

Velice málo, zahlédnete pouze stavby připomínající menší průmyslový areál. Oblast se nachází na břehu moře, je pokryta hlubokými lesy z jedné strany, ze strany druhé pak záhy začíná zemědělská krajina.

Existují nějaké studie zásahu do krajiny?

Existuje samozřejmě EIA, která je nutnou součástí každé podobné stavby. Stejná praxe je i v České republice.

Pro jaký typ materiálu slouží toto úložiště?

Vysokoaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo.

Kdo zde může své odpady ukládat? Pouze finské firmy či kdokoli?

Pouze finské firmy – Posiva, která je vlastněna společností TVO a Fortum. To je dáno zákonem a mezinárodními předpisy.

Jak vychází ekonomika provozu? Ceny uložení odpadu, provozní náklady?

V tuto chvíli máme informaci, že kompletní náklady na vybudování, provoz i uzavření hlubinného úložiště jsou odhadovány na 5 miliard eur.