Rada SÚRAO schválila záměr dalšího postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

19. března 2019

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) předložila Radě SÚRAO záměr dalšího postupu prací při výběru potenciálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště. Rada tento harmonogram schválila.

„SÚRAO navrhla plán dalšího postupu činností. Rada především oceňuje, že klíčovým a zcela strategickým cílem je zlepšení komunikace s dotčenými lokalitami,“ uvedl René Neděla, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zároveň předseda Rady SÚRAO.

Podle ředitele SÚRAO Jana Prachaře je již nyní zřejmé, že původní harmonogram byl nereálný. V terénu musí být ještě provedena podpůrná povrchová měření, která povedou k redukci nejistot v geologickém popisu.

Cílem prací v letošním roce je dokončení probíhajících měření na lokalitách v takovém rozsahu, aby bylo možné odpovědně přistoupit k transparentnímu zúžení počtu lokalit. V oblasti komunikace je cílem maximálně otevřená komunikace s dotčenými občany a obcemi, připravujeme vzdělávací program o problematice radioaktivních odpadů obecně, podílíme se na přípravě návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí.

„Naším strategickým cílem je posílit komunikaci s dotčenými obcemi a vytvořit diskuzní platformy pro další fáze projektu. Otevřená komunikace a diskuse všech zainteresovaných stran o projektu hlubinného úložiště je prioritou. Posun rozhodnutí o několik měsíců zajisté nezpůsobí zásadní komplikace v projektu. Naopak, věřím, že změna postoje SÚRAO prospěje obecné akceptovatelnosti rozhodnutí o zúžení lokalit,“ dodal Jan Prachař.

Klíčové termíny a úkoly pro rok 2019:

  • 04/2019 – zveřejnění popisných studií lokalit (dlouhodobá bezpečnost, dopady na životní prostředí, studie umístitelnosti, atd.),
  • do poloviny roku 2019 – projednání záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality se zástupci veřejnosti a následné předání do legislativního procesu,
  • 07/2019 – získání dat z dodatečných měření a jejich interpretace,
  • podzim 2019 – odborná diskuze a veřejné projednání dílčích hodnocení (bezpečnost, technická proveditelnost a vliv na životní prostředí),
  • 12/2019 – zveřejnění priorit plánu výzkumu a vývoje.

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848