Lokalita Horka

Vše o lokalitě Horka na Třebíčsku

Česká republika je zemí, která využívá jadernou energetiku. Jako taková nese také zodpovědnost za bezpečné nakládání s odpady, které vznikají. Za nejbezpečnější řešení, jak nejlépe izolovat tzv. vysokoaktivní odpady od životního prostředí, je i v mezinárodním kontextu považováno hlubinné úložiště.

Hlubinné úložiště musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost a technické řešení. Bezpečnostní rozbory musí prokázat, že kombinace inženýrských bariér a velkého bloku stabilní horniny je schopna chránit uložený materiál po dobu statisíců až milionu let. Právě proto hrají důležitou roli v procesu hledání vhodné lokality pro budoucí hlubinné úložiště geologické podmínky a celá řada dalších faktorů.

V České republice je hledáním lokality pro hlubinné úložiště pověřena státní technická organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). V letech 2019–2020 bylo za účasti expertů z předních vědeckých institucí hodnoceno celkem 9 potenciálních lokalit.

21. prosince 2020 pak schválila vláda České republiky výběr 4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště, na které se odborníci nyní zaměří – Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch.

Proč byla lokalita Horka vybrána:

+ výborné geologické vlastnosti
+ homogenní hornina
+ v lokalitě nejsou významné vodní zdroje
+ velká pozornost v další etapě prací bude věnována řešení povrchového areálu

Polygon zobrazující uvažované území lokality Horka v Kraji Vysočina. Obce, jejichž území jsou součástí polygonu: Hodov, Rohy, Oslavička, Budišov, Nárameč, Vlčatín, Osové, Rudíkov, Oslavice.

Horka