Úložiště Dukovany

Úložiště Dukovany leží v areálu stejnojmenné jaderné elektrárny.

Úložiště Dukovany zabírá plochu 1,3 hektaru a tvoří ho betonové jímky vybudované na povrchu. Je určeno výhradně k ukládání nízkoaktivních odpadů pocházejících z provozu obou českých jaderných elektráren. Svým charakterem není a ani nebude používáno ke skladování nebo ukládání vyhořelého jaderného paliva. Úložiště bylo uvedeno do provozu v roce 1995, je to tedy nejmladší české úložiště.

Ročně jsou do tohoto úložiště přivezeny a následně uloženy průměrně dva tisíce obalových souborů s odpady. Obsahují především kontaminované ochranné pomůcky, textilie, papíry, elektroinstalační materiály, stavební sutě apod. Druhá část odpadů pochází z vodního hospodářství elektrárenských provozů. Jedná se o odpadní vody, kaly nebo ionexy. Jelikož je ukládání kapalných odpadů zakázáno, je nutné tento typ odpadů zpracovat speciálními technologiemi. Odpadní vody se zahustí v odparce a vzniklý koncentrát se zpevní ztužidlem. Jde většinou o tzv. bitumenaci, tj. fixaci do bitumenové matrice. Spalitelné odpady jsou v některých případech odesílány do specializovaných spaloven v zahraničí. Zpět dostáváme popel, který je posléze uložen.

Ukládání odpadů v číslech

Celkový objem úložných prostor úložiště Dukovany činí 55 000 m3, jeho kapacita je dostatečná pro ukládání po celou dobu životnosti jaderných elektráren, a to i v případě, že dojde k dostavbě nových bloků.

 

 

Monitorování

Úložiště se nachází v areálu Jaderné elektrárny Dukovany a veškeré činnosti spojené s monitorováním jsou koordinovány se společností NUVIA. Pravidelně jsou odebírány vzorky vod z kontrolních jímek dešťových drenáží a vod z monitorovacích vrtů v blízkosti úložiště. Jejich analýza dokazuje, že nedochází k úniku radionuklidů z uložených odpadů. Pravidelně jsou sledováni pracovníci i ostatní osoby vstupující do úložiště. Záznamy o obdržených dávkách těchto osob se pohybují hluboko pod zákonným limitem.

Historie jediného povrchového úložiště

Výstavbu nejmladšího úložiště radioaktivních odpadů v České republice zahájila elektrárenská společnost ČEZ, a. s. (tehdejší České energetické závody, s. p.) v roce 1987. Úložiště bylo vyprojektováno tak, aby pojmulo veškerý provozní odpad českých (původně československých) jaderných elektráren, a to i v případě prodloužení jejich plánované životnosti. Skládá se ze 112 železobetonových jímek uspořádaných do čtyř řad. Úložné prostory zaujímají plochu 13 370 m2, kapacita úložiště je 55 000 m3. Do provozu bylo úložiště uvedeno v roce 1995.

ÚRAO Dukovany