Úložiště Dukovany

Úložiště Dukovany leží v areálu stejnojmenné jaderné elektrárny

Úložiště Dukovany zabírá plochu 1,3 hektaru a tvoří ho betonové jímky vybudované na povrchu. Je určeno výhradně k ukládání nízkoaktivních odpadů pocházejících z provozu obou českých jaderných elektráren. Svým charakterem není a ani nebude používáno ke skladování nebo ukládání vyhořelého jaderného paliva. Úložiště bylo uvedeno do provozu v roce 1995, je to tedy nejmladší české úložiště.

Ročně je do tohoto úložiště přivezeno a následně uloženo průměrně dva tisíce obalových souborů s odpady. Obsahují především kontaminované ochranné pomůcky, textilie, papíry, elektroinstalační materiály, stavební sutě apod. Druhá část odpadů pochází z vodního hospodářství elektrárenských provozů. Jedná se o odpadní vody, kaly nebo ionexy. Jelikož je ukládání kapalných odpadů zakázáno, je nutné tento typ odpadů zpracovat speciálními technologiemi. Odpadní vody se zahustí na odparce a vzniklý koncentrát se zpevní ztužidlem. Jde většinou o tzv. bitumenaci, tj. fixaci do bitumenové matrice . Spalitelné odpady jsou v některých případech odesílány do specializovaných spaloven v zahraničí. Zpět dostáváme popel, který je posléze uložen.

Ukládání odpadů v číslech

Celkový objem úložných prostor úložiště Dukovany činí 55 000 m3, jeho kapacita je dostatečná pro ukládání po celou dobu životnosti jaderných elektráren a to i v případě, že dojde k dostavbě nových bloků. Graf ukazuje objem odpadů uložených v jednotlivých letech od doby, kdy je úložiště v naší správě.

 

 

Monitorování

Úložiště se nachází v areálu jaderné elektrárny Dukovany a veškeré činnosti spojené s monitorováním jsou koordinovány se společností NUVIA. Pravidelně jsou odebírány vzorky vod z kontrolních jímek dešťových drenáží a vod z monitorovacích vrtů v blízkosti úložiště. Jejich analýza dokazuje, že nedochází k úniku radionuklidů z uložených odpadů. Pravidelně jsou sledováni pracovníci i ostatní osoby vstupující do úložiště. Záznamy o obdržených dávkách těchto osob se pohybují hluboko pod zákonným limitem.

 Historie jediného povrchového úložiště

Výstavbu nejmladšího úložiště radioaktivních odpadů v České republice zahájila elektrárenská společnost ČEZ, a. s. (tehdejší České energetické závody, s. p.) v roce 1987. Úložiště bylo vyprojektováno tak, aby pojmulo veškerý provozní odpad českých (původně československých) jaderných elektráren, a to i v případě prodloužení jejich plánované životnosti. Skládá se z 112 železobetonových jímek uspořádaných do čtyř řad. Úložné prostory zaujímají plochu 13 370 m2, kapacita úložiště je 55 000 m3. Do provozu bylo úložiště uvedeno v roce 1995.

ÚRAO Dukovany