Vyhořelé jaderné palivo se bude rozpadat miliony let.

14. srpna 2023

Ničivé zemětřesení, povodně, doba ledová nebo dokonce zánik lidstva na Zemi. I to jsou scénáře, se kterými musíme počítat při přípravě hlubinného úložiště. Radionuklidy z vyhořelého jaderného paliva z Dukovan a Temelína se totiž budou rozpadat miliony let. A je možné, že v této době už na planetě nebude žádný inteligentní život, který by mohl vyřešit případný únik radionuklidů. Musíme proto odpad nejenom z jaderných elektráren uložit bezpečně do celistvého horninového masivu, který zabrání radionuklidům v cestě na povrch.

V hlubinném úložišti bude uloženo mimo jiné 7 600 ocelových kontejnerů. Kontejner se bude skládat ze dvou vrstev – z uhlíkové a nerez oceli. Obalový soubor bude obklopen bentonitovou tlumicí vrstvou. Pro zamezení přístupu vody k radioaktivnímu odpadu testujeme český typ bentonitu. Celý systém bariér musí vydržet miliony let. Musí odolat korozi, vysoké teplotě i mikrobům.

SÚRAO proto uzavřela prováděcí smlouvu Vývoj parametrů bentonitové bariéry. Rozdělena je do tří etap:

  • Shrnutí a určení procesů v bentonitové bariéře v čase
  • Stanovení metodiky získání definovaných parametrů
  • Provedení a interpretace experimentů a modelování

Předmětem zakázky je popis a predikce vývoje parametrů ovlivněné bentonitové bariéry. Ta může být ovlivněna působením tepla, podzemní vody nebo korozí. Cílem je získat parametry bentonitových materiálů, jako jsou hydraulická vodivost, pórovitost nebo objemová hmotnost pro vybrané radionuklidy.

Ve druhé etapě budou zhodnoceny a upřesněny postupy získávání hodnot parametrů bentonitové bariéry a jejich vývoje v čase.

Experimentálně bude stanoven vliv jednomocných kationtů (sodíku, draslíku), zvýšené teploty a vliv korozních produktů na změny vlastností bentonitu. V první fázi bude proveden screeningový test na vybraných vzorcích po 6 měsících poškození. Na základě výsledků provedených screeningovými experimenty bude určeno, který typ poškození může mít největší vliv na změnu transportních parametrů vybraných radionuklidů.

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848