Prezident podepsal zákon o úložišti

Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

21. února 2024

Prezident Petr Pavel, podepsal ve čtvrtek 15. 2. 2024 Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.

O umístění a vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů rozhodne Vláda ČR. Vláda také může rozhodnout o dodatečných kompenzacích nad rámec atomového zákona.

Správa úložišť radioaktivních odpadů průběžně informuje veřejnost o aktuálních procesech přípravy, výstavby a provozování hlubinného úložiště na svých internetových stránkách.

Norma stanoví rovněž pravidla ústních jednání a primárně vymezuje tzv. účastenství dotčených obcí, v řízení o stanovení chráněného území pro hlubinné úložiště. Vláda má za úkol zřídit pracovní skupinu pro komunikaci s obcemi, která by měla usnadnit jejich zapojení do přípravy a provozování úložiště. Dále prodlužuje lhůty pro vyjádření.

Celé znění zákona naleznete zde.

Přiřazené štítky