Správa úložišť nadále pokračuje v plnění svých činností a povinností

Řízením je dočasně pověřen náměstek pro jadernou energetiku Tomáš Ehler

19. května 2022

Ve Správě úložišť radioaktivních odpadů došlo k organizační změně. Na straně ředitele Jana Prachaře nastaly pracovní překážky pro výkon jeho funkce. Řízením SÚRAO byl proto dočasně pověřen náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler. Správa úložišť nadále pokračuje v plnění svých činností a povinností vyplývajících z atomového zákona a dalších právních předpisů či usnesení vlády nebo rozhodnutí dozorujících orgánů, ať už se jedná o provoz úložišť stávajících či přípravu projektu hlubinného úložiště.

Přiřazené štítky