Postupujeme transparentně

13. června 2019

SÚRAO: postupujeme transparentně

 

Reakce na tiskovou zprávu Platformy proti úložišti, Praha 13. 6. 2019

 

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, tímto zveřejňuje fakta k dalším krokům v procesu přípravy hlubinného úložiště v ČR. Aktivní komunikace a otevřený dialog je pro SÚRAO prioritou.

 

 „Komunikace směrem ke všem 53 obcím, jejichž katastrů se v současné době projekt hlubinného úložiště dotýká, přistupujeme maximálně otevřeně, informujeme je o jednotlivých aktivitách a současně také intenzivně spolupracujeme na přípravě zákona o zapojení obcí. Legislativní úpravy a následné kroky vyžadují koordinací několika státních institucí, což je časově náročný proces,“ uvedl ředitel SÚRAO Jan Prachař.

 

1)     O pokračování geofyzikálních prací jsme všechny obce informovali. O jejich dokončení a zohlednění jejich výsledků v popisných technických zprávách, rozhodla Rada SÚRAO na začátku tohoto roku. Jejich cílem je získání maximálního objemu dat, na jejichž základě bude možno zodpovědně přistoupit k zužování počtu lokalit.

2)     Kritéria pro umístění hlubinného úložiště jsou uveřejněna na webových stránkách SÚRAO. Jejich použití, včetně metodiky, bude předmětem Expertního panelu, jehož se zúčastní i zástupci obcí. O tom jsme obce také informovali.

3)     V přípravě je založení Expertního panelu, který bude otevřeně hodnotit výsledky prací v lokalitách i metodiku jejich vyhodnocení. Jeho založení a první schůzka se plánuje na druhou polovinu roku 2019.

4)     Zákon o zapojení obcí, resp. jeho věcný záměr se pod vedením gesčního resortu MPO připravuje, v současné době se zapracovávají připomínky jednotlivých státních institucí (MPO, MŽP, SÚJB, SÚRAO a ČBÚ). Tento zákon vychází z par. 108 atomového zákona a stanoví postup výběru hlubinného úložiště a respektování zájmů dotčených obcí. V rámci našeho zájmu o maximální transparentnost a otevřenost bude věcný záměr na MPO projednán i se zástupci dotčených obcí na všech devíti lokalitách.

5)     O stavu žádostí o průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry SÚRAO s MŽP zahájilo intenzivní jednání. Jakmile bude rozhodnuto, která cesta je v rámci tohoto správního procesu správná, SÚRAO bude samozřejmě obce informovat.

 

Ředitel SÚRAO Jan Prachař zdůraznil, že chce požadavkům obcí vyjít maximálně vstříc. SÚRAO průběžně zveřejňuje veškeré klíčové dokumenty a rozhodně nehodlá nic zatajovat. „Nemůžeme ale informovat o něčem, co dosud neproběhlo, stejně tak nemůžeme rozhodovat o opatřeních, která náleží jiným úřadům,“ dodal Jan Prachař.

 

Kontakt:

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení komunikace SÚRAO
[email protected]
Tel: 724041711

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848