Technické zprávy

Přehled technických zpráv ke stažení

Hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště je založeno na zpracování mnoha odborných studií. Níže je k dispozici celková hodnotící zpráva s 18 přílohami. Veškerý níže uvedený citační aparát byl zpracován v rámci procesu hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště v letech 2019 až 2020.

 

Hlavní hodnotící zpráva:

Vondrovic L., Augusta J., Vokál A., Havlová V., Konopáčová K., Lahodová Z., Popelová E., Urík J., Baier J., Bukovská Z., Bureš P., Buriánek D., Butovič A., Černý M., Dušek K., Franěk J., Grünwald L., Gvoždík L., Hanžl P., Holeček J., Hrdličková K., Hroch T., Hubáček O., Jelének J., Jelínek J., Kachlíková R., Kobylka D., Kryštofová E., Kučera R., Kunceová E., Jankovec J., Krajíček L., Marek P., Martinčík J., Milický M., Mixa P., Nahodilová R., Pertoldová J., Petyniak O., Polák M., Rukavičková L., Sedláčková I., Skořepa Z., Soejono I., Šír P., Špinka O., Štědrá V., Švagera O., Uhlík J., Verner K., Vojtěchová H., Zahradník O., Žáček V., Žáčková E. (2020): Výběr potenciálních lokalit hlubinného úložiště v ČR pro navazující etapu prací po roce 2020. –  MS SÚRAO, TZ 465/2020, Praha.

Příloha 1 Referenční výpočet hodnocení lokalit – součást hodnotící zprávy

Příloha 2 Srovnávací výpočty – součást hodnotící zprávy

Příloha 3 Medailonky hodnotitelů – součást hodnotící zprávy

Příloha 4 Metodika hodnocení

Vondrovic et al. (2019): Metodika zúžení počtu lokalit pro hlubinné úložiště v ČR v letech 2019-2020. – MS SÚRAO, TZ 423/2019.

Příloha 5 Stanovení hodnotících polygonů

Pertoldová J., Mixa P., Bukovská Z., Buriánek D., Dudíková B., Franěk J., Hrdličková K., Nahodilová R., Soejono I., Verner K., Žáček V., Petyniak O., Kučera R., Žáčková E., Fifernová M., Zemková M. (2019): Lokalizace perspektivních území pro geologické charakterizační práce a perspektivních území pro projektové práce HÚ pro učely hodnocení lokalit HÚ. Důvodová zpráva. – MS SÚRAO, TZ 446/2020.

Příloha 6 Hodnocení kritérií K1 a K2

Butovič A., Zahradník O., Grünwald L., Bureš P., Špinka O., Martinčík J., Kobylka D. (2020): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií technické proveditelnosti. – MS SÚRAO TZ 457/2020.

Příloha 7 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa P., Hroch T., Štědrá V., Baier J., Milický M., Polák M., Bukovská Z., Černý M., Dušek K., Fifernová M., Franěk J., Gvoždík L., Holeček J., Jankovec J., Jelének J., Jelínek J., Kachlíková R., Kučera R., Kunceová E., Petyniak O., Rapprich V., Rukavičková L., Soejono I., Švagera O., Uhlík J., Vojtěchová H., Žáčková E. (2020a): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Březový potok. – MS SÚRAO, TZ 447/2020.

Příloha 8 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa P., Hroch T., Štědrá V., Černý M., Polák M., Milický M., Baier J., Dušek K., Fifernová M., Franěk J., Gvoždík L., Holeček J., Jankovec J., Jelének J., Jelínek J., Kachlíková R., Kučera R., Kůrková I., Petyniak O., Rapprich V., Rukavičková L., Švagera O., Uhlík J., Vojtěchová H., Žáček V., Žáčková E. (2020b): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čertovka. – MS SÚRAO, TZ 448/2020.

Příloha 9 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa P., Polák M., Černý M., Milický M., Hroch T., Štědrá V., Baier J., Dudíková B., Dušek K., Franěk J., Gvoždík L., Hejtmánková P., Holeček J., Jankovec J., Jelének J., Jelínek J., Kachlíková R., Kučera R., Kunceová E., Nývlt D., Petyniak O., Rapprich V., Rukavičková L., Švagera O., Uhlík J., Verner K., Vojtěchová H. (2020c): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čihadlo. – MS SÚRAO, TZ 449/2020.

Příloha 10 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa I., Hroch T., Štědrá V., Jankovec J., Milický M., Baier J., Bukovská Z., Dušek K., Franěk J., Hanžl P., Holeček J., Hrdličková K., Jelének J., Jelínek J., Kachlíková R., Kryštofová E., Kučera R., Kunceová E., Petyniak O., Rukavičková L., Sedláčková I., Soejono I., Šír P., Švagera O., Žáčková E., Vojtěchová H., Uhlík J., Gvoždík L. (2020d): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita EDU-západ. – MS SÚRAO, TZ 450/2020.

Příloha 11 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa P., Hroch T., Štědrá V., Uhlík J., Jankovec J., Milický M., Baier J., Buriánek D., Dudíková B., Dušek K., Franěk J., Gvoždík L., Hejtmánková P., Holeček J., Jelének J., Jelínek J., Kachlíková R., Kučera R., Kunceová E., Petyniak O., Polák M., Raprrich V., Rukavičková L., Švagera O., Verner K., Vojtěchová H. (2020e): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Horka. – MS SÚRAO, TZ 452/2020.

Příloha 12 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa P., Hroch T., Štědrá V., Baier J., Milický M., Bukovská Z., Černý M., Dudíková B., Dušek K., Franěk J., Gvoždík L., Holeček J., Jankovec J., Jelínek J., Kachlíková R., Kučera R., Kunceová E., Petyniak O., Polák M., Rapprich V., Rukavičková L., Švagera O., Uhlík J., Vojtěchová H., Žáčková E. (2020f): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Hrádek. – MS SÚRAO, TZ 453/2020.

Příloha 13 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa P., Hroch T., Štědrá V., Uhlík J., Jankovec J., Milický M., Buriánek D., Bukovská Z., Dušek K., Franěk J., Holeček J., Jelínek J., Kachlíková R., Kryštofová E., Kučera K., Kunceová E., Peřestý V., Petyniak O., Rapprich V., Rukavičková L., Švagera O., Vojtěchová H. (2020g): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Kraví hora. – MS SÚRAO, TZ 454/2020.

Příloha 14 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa P., Černý M., Polák M., Milický M., Hroch T., Štědrá V., Baier J., Bukovská Z., Dudíková B., Dudková I., Dušek K., Franěk J., Gvoždík L., Holeček J., Jankovec J., Jelének J., Jelínek J., Kachlíková R., Kučera R., Kunceová E., Pacherová P., Petyniak O., Rapprich V., Rukavičková L., Šír P., Švagera O., Uhlík J., Vojtěchová H. (2020h): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Magdaléna. – MS SÚRAO, TZ 455/2020.

Příloha 15 Hodnocení kritérií K3-K8

Havlová V., Pertoldová J., Mixa P., Jankovec J., Uhlík J., Černý M., Hroch T., Štědrá V., Baier J., Dušek K., Franěk J., Gvoždík L., Hejtmánková P., Holeček J., Jelínek J., Kachlíková R., Kučera R., Milický M., Nahodilová R., Pacherová P., Petyniak O., Peřestý V., Polák M., Rapprich V., Řihošek J., Rukavičková L., Švagera O., Vojtěchová H., Žáčková E. (2020i): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Janoch (ETE-jih). – MS SÚRAO, TZ 451/2020.

Příloha 16 Hodnocení kritéria K9

Lahodová Z., Popelová E. (2020): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií provozní bezpečnosti. – MS SÚRAO, TZ 413/2020.

Příloha 17 Hodnocení kritérií K10-K13

Krajíček L., Skořepa Z., Hubáček O., Marek P. (2020): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ dle klíčových environmentálních kritérií. – MS SÚRAO, TZ 456/2020.

Příloha 18 Vyjádření poradního panelu expertů

Pacovský J., Špaček P., Rosendorf T., Holý M., Vondrovic L., Froňka A. (2020): Závěrečné stanovisko poradního panelu expertů k procesu výběru potenciálních lokalit hlubinného úložiště v ČR pro navazující etapu prací po roce 2020. – MS SÚRAO, TZ 490/2020.