Lidé v SÚRAO

Seznam vedoucích pracovníků SÚRAO

 

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.

ředitel SÚRAO

MgA. Veronika Hankeová

asistentka ředitele

[email protected]

 

[email protected]

+420 221 421 511

Ing. Vítězslav Duda, MBA

vedoucí úseku ekonomiky a správy

[email protected]

+420 221 421 526

Ing. Martina Máčelová

vedoucí úseku provozu úložišť NAO/SAO

[email protected]

+420 221 421 541

Ing. Markéta Dohnálková

vedoucí úseku přípravy úložišť RAO

[email protected]

+420 221 421 565

Mgr. Martina Bílá

vedoucí oddělení komunikace

[email protected]

+420 221 421 549

Ing. Jaroslava Liehneová

manažerka interního auditu

[email protected]

+420 221 421 533

Ing. Petra Šulová, MBA

vedoucí oddělení účetnictví

[email protected]

+420 221 421 512

Mgr. Martin Eliáš

vedoucí úseku informačních a komunikačních technologií

[email protected]

+420 221 421 566

Ing. Eva Popelová, Ph.D.

vedoucí oddělení hodnocení bezpečnosti úložišť

[email protected]

+420 221 421 519

Ing. Lucie Hausmannová, Ph.D.

koordinátorka výzkumu a vývoje

[email protected]

+420 221 421 545

Ing. Jaromír Augusta, Ph.D.

vedoucí oddělení provozu podzemních pracovišť a báňské bezpečnosti provozovaných úložišť

[email protected]

+420 221 421 556

Ing. Petr Pavlovič

správce úložišť Richard a Bratrství

[email protected]

+420 416 724 456

Ing. Libor Svoboda

správce úložiště Dukovany

[email protected]

+420 561 103 423

Ing. Marek Vencl

vedoucí oddělení geologických bariér

[email protected]

+420 221 421 580

Ing. Jaromír Sud

vedoucí specialista pro radiační ochranu

[email protected]

+420 221 421 558