Lidé v SÚRAO

Seznam vedoucích pracovníků SÚRAO

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.

ředitel SÚRAO

Ing. Vítězslav Duda, MBA

vedoucí úseku ekonomiky a správy

[email protected]

+420 221 421 526

Ing. Martina Máčelová

vedoucí úseku provozu úložišť NAO/SAO

[email protected]

+420 221 421 541

Ing. Markéta Dohnálková

pověřena řízením úseku přípravy úložišť RAO

[email protected]
Mgr. Martina Bílá

vedoucí oddělení komunikace

[email protected]

+420 221 421 549

Ing. Jaroslava Liehneová

manažer interního auditu

[email protected]

+420 221 421 533

Ing. Markéta Dohnálková

vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností

[email protected]

+420 221 421 553

Ing. Petra Šulová, MBA

vedoucí oddělení účetnictví

[email protected]

+420 221 421 512

Mgr. Jakub Holeček

vedoucí úseku informačních a komunikačních technologií

[email protected]

+420 221 421 523

Ing. Eva Popelová, Ph.D.

vedoucí oddělení hodnocení bezpečnosti úložišť

[email protected]

+420 221 421 519

Ing. Lucie Hausmannová, Ph.D.

vedoucí oddělení vývoje systému inženýrských bariér

[email protected]

+420 221 421 545

Ing. Jaromír Augusta, Ph.D.

vedoucí oddělení provozu podzemních pracovišť a báňské bezpečnosti provozovaných úložišť

[email protected]

+420 221 421 556

Ing. Petr Pavlovič

správce úložišť Richard a Bratrství

[email protected]

+420 416 724 456

Ing. Libor Svoboda

správce úložiště Dukovany

[email protected]

+420 561 103 423

Mgr. Jozef Urík

vedoucí oddělení geologických bariér

[email protected]

+420 221 421 586

Ing. Jaromír Sud

vedoucí specialista pro radiační ochranu

[email protected]

+420 221 421 558