Vliv na podzemní i povrchové vody je zásadním kritériem

Hydrogeologie lokalit je pečlivě sledována

25. dubna 2019

Hydrogeologie lokalit je pečlivě sledována a případné vlivy na povrchové i podzemní vody jsou jedním ze zásadních kritérií, která se budou posuzovat při hodnocení všech lokalit v první polovině roku 2020.

SÚRAO jako technická státní organizace nyní nerozhoduje o tom, že se bude budovat hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. My jsme ve fázi, kdy zkoumáme geologii a vytipováváme oblasti, které by projekt hlubinného úložiště v budoucnu mohly hostit, když se nenajde lepší.

Cílem letošního roku je dokončit geofyzikální práce ve všech vytipovaných lokalitách, abychom zajistili co nejobjektivnější data. Po jejich vyhodnocení budeme moci zodpovědně přistoupit k zúžení počtu lokalit.

Obce ve všech 9 lokalitách (celkem 53 obcí) mají právo na vyjádření svého názoru a my to samozřejmě respektujeme. Zapojení dotčených obcí do rozhodovacího procesu je důležitou součástí projektu, proto se pracuje na přípravě zákona o zapojení obcí, který je v legislativním plánu pro rok 2019.

Podle státní „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“, potažmo podle Státní energetické koncepce, má být hlubinné úložiště budováno od roku 2050 s předpokládaným zahájením provozu v roce 2065.

Hydrogeologické modely lokalit jsou volně ke stažení v databázi technických zpráv zde.

Kontakt:
Mgr. Lucie Steinerová
vedoucí oddělení komunikace
tisková mluvčí
[email protected]
724041711

Přiřazené štítky