Provozovaná úložiště radioaktivních odpadů

Radioaktivní odpady je třeba izolovat na dostatečně dlouhou dobu.
K tomu slouží úložiště radioaktivních odpadů.

Co jsou úložiště a jak se o ně staráme

Povrchová a přípovrchová úložiště radioaktivních odpadů jsou zařízení, díky kterým můžeme izolovat radioaktivní odpady až na tisíce let. Prioritou je pro nás bezpečnost a to jak provozní, tedy po dobu ukládání radioaktivních odpadů, tak i dlouhodobá, po jejich uzavření.

O úložištích

Jaké máme úložiště a co do nich ukládáme

to mě zajímá
Bezpečnost úložišť

Zajištění bezpečnosti je naší prioritou

to mě zajímá

Stávající úložiště radioaktivních odpadů

V České republice jsou v provozu tři úložiště nízko a středněaktivních odpadů. Úložiště Richard se nachází v bývalém vápencovém dole Richard II u Litoměřic, Bratrství ve stejnojmenném uranovém dole u Jáchymova a Dukovany v areálu jaderné elektrárny. V Česku je i jedno již uzavřené úložiště nedaleko Berouna s názvem Hostim.

Úložiště Richard

Slouží pro ukládání odpadů ze zdravotnictví, průmyslu a výzkumu

to mě zajímá
Úložiště Bratrství

Slouží pro ukládání odpadů s obsahem přírodních radionuklidů

to mě zajímá
Úložiště Dukovany

Slouží pro ukládání odpadů z provozu jaderných elektráren

to mě zajímá
Uzavřené úložiště Hostim

Bylo v provozu jen krátce, nyní jej pouze monitorujeme

to mě zajímá