SÚRAO bude spolupracovat s rumunskými kolegy

18. září 2019

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala memorandum o spolupráci s rumunskými kolegy z Agentia Nucleara (ANDR). Podle dokumentu podepsaného dnes ve Vídni na půdě Mezinárodní agentury pro atomovou energii si budou obě strany vyměňovat zkušenosti v oblasti zajištění bezpečnosti, přípravy projektu hlubinného úložiště, vývoje technologie bezpečného ukládání, ale především také v oblasti realizace nezbytných projektů v podzemním výzkumném pracovišti Bukov.

„Problematiku hlubinného úložiště řeší prakticky všechny státy, včetně Česka a Rumunska. Určitě dosáhneme lepších výsledků a vyšší bezpečnosti, když v různých oblastech dokážeme spojit síly,“ uvedl k podpisu smlouvy ředitel SÚRAO Jan Prachař. Za rumunskou stranu dohodu stvrdil prezident ANDR Horia Grama. Obě strany rovněž zdůraznily, že uzavření úmluvy je dalším krokem k prohlubování spolupráce států střední a východní Evropy v oblasti nakládání s radioaktivními odpady. SÚRAO již podobně úzké bilaterální vztahy navázala s řadou dalších států. Například se sousedním Slovenskem, Maďarskem, Finskem, Jižní Koreou nebo Čínou. V přípravě je dohoda s Německem, která by měla být uzavřena ještě v letošním roce.

Rumunsko nyní provozuje dva jaderné reaktory (JE Cerna voda) a obdobně jako Česká republika pracuje na projektu hlubinného úložiště. Rumunská strana mimo jiné projevila velký zájem účastnit se vědeckých prací v podzemní výzkumné laboratoři Bukov (ve vlastnictví SÚRAO) umístěné v hloubce 500 metrů v prostorech bývalého uranového dolu Rožná. Zde SÚRAO testuje technologii, konstrukční řešení a ověřuje vhodnost a trvanlivost navržených materiálů v podmínkách blízkých budoucímu hlubinnému úložišti.

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848