Ing. Markéta Dohnálková

vedoucí úseku přípravy úložišť RAO

Markéta Dohnálková vystudovala obor Geotechnika a podzemní stavby na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde se již během svého studia věnovala problematice vývoje hlubinného úložiště v České republice. Ve Správě úložišť radioaktivních odpadů působí od roku 2009, nejprve jako technická specialistka, poté jako vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností. Od října 2022 vede úsek přípravy úložišť radioaktivních odpadů.

Je zapojena do mnoha národních i mezinárodních projektů, které řeší problematiku hlubinného úložiště, a působí v technologické platformě států s vyspělým programem přípravy hlubinného úložiště. Ve Správě úložišť se významnou měrou podílela především na technickém konceptu hlubinného úložiště vhodného pro podmínky České republiky.