Zpráva o činnosti SÚRAO za rok 2022

15. září 2023

Správa úložišť radioaktivních odpadů zveřejnila Zprávu o činnosti, která shrnuje provoz stávajících úložišť i přípravu úložiště hlubinného. Představuje hospodaření Správy, zásadní projekty i dění v provozovaných úložištích.

Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany přijalo v loňském roce 1 448 kusů obalových souborů. Z nich bylo 1 084 z Jaderné elektrárny Dukovany a 277 z Jaderné elektrárny Temelín. Nejedná se o vyhořelé jaderné palivo, to i nadále zůstává v meziskladech jaderných elektráren, ale o provozní radioaktivní odpad. Především jde o kontaminované ochranné pomůcky, textilie, papíry, elektroinstalační materiály, stavební sutě nebo odpadní vody a kaly. Z institucionální sféry bylo přijato 87 obalových souborů s radioaktivním odpadem.

Úložiště Richard u Litoměřic v roce 2022 uložilo 627 obalových souborů od původců z oblasti zdravotnictví, průmyslu nebo výzkumu. Úložiště Bratrství v Jáchymově, které je určeno pro přírodní radionuklidy, v loňském roce žádný odpad nepřijalo.

Hlavním cílem prací v oblasti přípravy hlubinného úložiště byla v loňském roce příprava bezpečnostní zprávy pro ukládací koncept (kombinace ukládacího obalového souboru a horninové bariéry) pro podmínky krystalinického horninového prostředí (žula, rula) českého masivu. Druhým cílem bylo zahájení programu charakterizace a hodnocení lokalit pro výběr finální a záložní lokality. Byly zahájeny přípravy geologicko-průzkumných a výzkumných prací.

Zprávu o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2022 si můžete přečíst zde.

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848