Ředitelem SÚRAO se stal Lukáš Vondrovic

Ministr průmyslu a obchodu jej jmenoval na základě výběrového řízení

03. října 2022

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jozef Síkela jmenoval na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů RNDr. Lukáše Vondrovice, Ph.D.

Lukáš Vondrovic vystudoval doktorský obor Geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou vědeckou dráhu zahájil na České geologické službě v oblasti geologického mapování a aplikovaného výzkumu. Na Správě úložišť radioaktivních odpadů působil od roku 2014 nejprve jako technický specialista, poté jako vedoucí oddělení geologických prací a od roku 2018 byl vedoucím projektu přípravy hlubinného úložiště. Je zapojen do mnoha mezinárodních projektů, které řeší problematiku hlubinného úložiště, a působí v odborných platformách např. OECD/NEA a je členem řídící skupiny technologické platformy států s vyspělým programem přípravy hlubinného úložiště.

Jediným solidním základem světa jsou horniny

Ve Správě úložišť se významnou měrou podílel na založení a provozování podzemního výzkumného pracoviště Bukov a byl iniciátorem a členem Poradního panelu expertů, který v roce 2020 dohlížel na zúžení možných vhodných lokalit pro hlubinné úložiště z devíti na čtyři.

Lukáš Vondrovic se stal nadšeným geologem v šesti letech, kdy si domů přinesl svůj první kámen. Od té doby jeho zájem o kameny, zlomy různých kategorií a stabilní horninové bloky už jen sílil. Je ženatý, má dvě děti a jeho životním mottem je citát významného českého petrologa Františka Holuba: „Jediným solidním základem našeho světa jsou horniny.”

Přiřazené štítky