Pro zúžení výběru lokalit pro HÚ je nutné dokončit geofyzikální výzkumy

Rada SÚRAO jednomyslně rozhodla o nutnosti doplnění výsledků geofyzikálních výzkumů.

30. ledna 2019

Rada SÚRAO chce doplnit výsledky geofyzikálních výzkumů

Rada SÚRAO jednomyslně rozhodla o nutnosti doplnění faktických a věcných informací pro možnost relevantního posouzení lokalit pro potenciální umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu.

„Rada SÚRAO ke svému finálnímu stanovisku požaduje zpracovat kompletní harmonogram postupu, včetně zahrnutí výsledků geofyzikálních výzkumů v širším okolí lokalit. To vše zároveň i v návaznosti na přípravu odpovídající legislativy pro zajištění transparentnosti celého procesu a také možnosti zapojení obcí do konkrétního výběru lokalit.“ Po jednání Rady SÚRAO to uvedl její předseda a náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla.

Geofyzikální data zatím chybí

Předmětem posouzení SÚRAO je celkem 9 lokalit pro potenciální umístnění budoucího hlubinného úložiště. Jedná se o lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch, Kraví hora, Magdaléna a Na Skalním, které se nacházejí v kraji Západočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Ústeckém a kraji Vysočina.

„Všechny dosavadní analýzy, na jejichž základě mělo být radou učiněno rozhodnutí pro zúžení výběru lokalit hlubinného úložiště, zatím vycházejí pouze z archivních dat, povrchových údajů a dalších prací. Zatím nemáme geofyzikální data, ta by měl SÚRAO mít k dispozici až na konci prvního čtvrtletí příštího roku. A proto jsme se jednomyslně shodli na tom, že musí být do konečné dokumentace zapracovány jejich výsledky, musí být jasný harmonogram prací a chceme také do celého procesu odpovídajícím způsobem zapojit dotčené obce“, dodal René Neděla předseda Rady SÚRAO.

Přiřazené štítky