Lokalita Hrádek

Vše o lokalitě Hrádek na Jihlavsku

Česká republika je zemí, která využívá jadernou energetiku. Jako taková nese také zodpovědnost za bezpečné nakládání s odpady, které vznikají. Za nejbezpečnější řešení, jak nejlépe izolovat tzv. vysokoaktivní odpady od životního prostředí, je i v mezinárodním kontextu považováno hlubinné úložiště.

Hlubinné úložiště musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost a technické řešení. Bezpečnostní rozbory musí prokázat, že kombinace inženýrských bariér a velkého bloku stabilní horniny je schopna chránit uložený materiál po dobu statisíců až milionu let. Právě proto hrají důležitou roli v procesu hledání vhodné lokality pro budoucí hlubinné úložiště geologické podmínky a celá řada dalších faktorů.

V České republice je hledáním lokality pro hlubinné úložiště pověřena státní technická organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). V letech 2019–2020 bylo za účasti expertů z předních vědeckých institucí hodnoceno celkem 9 potenciálních lokalit.

21. prosince 2020 pak schválila vláda České republiky výběr 4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště, na které se odborníci nyní zaměří – Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch.

Proč byla lokalita Hrádek vybrána:

+ výborné geologické vlastnosti
+ velká mocnost žulového masivu
+ zlomy málo porušená hornina
+ v další etapě prací bude velká pozornost věnována zdrojům podzemní vody

Polygon zobrazující uvažované území lokality Hrádek v Kraji Vysočina. Obce, jejichž území jsou součástí polygonu: Rohozná, Nový Rychnov, Milíčov, Hojkov, Cejle, Dolní Cerekev, Mirošov, Boršov a přidružené části: Osada, Bahna.

Hrádek