Poradní panel expertů II.

Poradní panel expertů II, dohlíží na výběr finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště

Poradní panel expertů II byl ustanoven jako poradní orgán ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů. Dohlíží na výběr finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště. Stejně jako u prvního poradního panelu, který řešil zužování lokalit, i tentokrát odborníci dohlíží na proces výběru a garantovat jeho odbornou správnost. Panel by se měl scházet několik let až do samotného výběru finální a záložní lokality.

Členy poradního panelu jsou odborníci z předních českých institucí, kteří se zabývají tématy úzce souvisejícími s přípravou hlubinného úložiště – například hydrogeologií, radiační ochranou nebo podzemním stavitelstvím. Součástí panelu jsou také dva experti nominovaní obcemi a jeden nominovaný kraji, ve kterých se lokality nacházejí. Jako pozorovatelé se jednání účastní zástupci obcí nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Statut Poradního panelu expertů II. ke stažení zde

Členové panelu II

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ing. Tomáš Rosendorf, vedoucí oddělení konce palivového cyklu v odboru jaderné energetiky

Ministerstvo životního prostředí – RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny

VŠB-Technická univerzita Ostrava – prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum

České vysoké učení technické – doc. Dr. Ing. Jan Pruška, vedoucí katedry geotechniky

Masarykova univerzita, – Mgr. Petr Špaček, Ph.D., vedoucí Ústavu fyziky Země

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR – RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Státní ústav radiační ochrany – Ing. Pavel Fojtík, náměstek pro radiační ochranu

Nominováni za obce

Mgr. Matěj Machek, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR

Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Nominován za kraje

Ing. Edvard Sequens, energetický konzultant společnosti CALLA

Pozorovatelé

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – RNDr. Peter Lietava, zastupující Mgr. Nicola Burianová

Březový potok – Ing. Michael Forman

Janoch – Kateřina Vernerová

Hrádek – Ing. Zdeněk Dvořák

Horka – Zdeněk Souček

Prohlédněte si fotogalerii