Konference Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu

proběhne 14. - 15. května 2019

12. dubna 2019

Česká republika je nyní ve stádiu rozhodování o dalších krocích při zajišťování bezpečného a ekonomicky zdůvodnitelného konce jaderného palivového cyklu, stejně jako další fáze vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště.

Stejnou záležitost řeší v sousedních státech i v dalších zemích Evropské unie. Cílem této mezinárodní konference je vyměnit si znalosti a zkušenosti z přípravy a implementace hlubinného úložiště pro přímé ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů, ale i dalších možností jak bezpečně a efektivně ukončit jaderný palivový cyklus.

Během prvního dne chceme především popsat současný stav jednotlivých národních programů, v druhém dni pak inspirovat experty, veřejnost i zástupce veřejné správy k optimálnímu způsobu řešení konce palivového cyklu i v zemích s menším programem v oblasti jaderné energetiky, obzvláště ve světle závěrů klimatického summitu v Katovicích a zajištění cíle dosáhnout na území Evropské unie neutrality v rámci vypočteného ekvivalentu emisí oxidu uhličitého do roku 2050. Mnohé země, a Česká republika se k nim díky klimatickým podmínkám počítá, nebudou schopny svým závazkům dostát jinak než dalším rozvojem jaderné energetiky.

 

Přiřazené štítky