Radioaktivní odpady

Základní informace o radioaktivních odpadech a jejich ukládání

Co jsou radioaktivní odpady

O radioaktivních odpadech

to mě zajímá
Dělení radioaktivních odpadů

Radioaktivní odpady dělíme podle místa vzniku, aktivity, doby izolace nebo skupenství

to mě zajímá
Ukládání radioaktivních odpadů

Způsob ukládání závisí na druhu radioaktivního odpadu

to mě zajímá
Původci radioaktivních odpadů

Kdo jsou původci radioaktivních odpadů

to mě zajímá