Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úplný oficiální název
Správa úložišť radioaktivních odpadů


Důvod a způsob založení
Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu jako státní organizace. Od roku 2001 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu.


Organizační struktura

Organizační strukturu naleznete zde.


Popis organizační struktury
Seznam vedoucích pracovníků SÚRAO naleznete zde.


Kontakty
Kontaktní údaje naleznete zde.


Přístupnost objektu

Informace o přítupnosti objektu naleznete zde.


Bankovní spojení
ČNB, pob. Praha, č.ú.: 6015-64726011/0710


Identifikační číslo organizace (IČ)
66000769


Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ66000769 (neplátce DPH)


Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.
Bližší informace naleznete zde.


Příjem žádostí a dalších podání
Návrhy a stížnosti je možné podávat ústně (v informačním středisku v sídle SÚRAO v otevírací době), písemně nebo elektronicky na adresy uvedené v kontaktech.


Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení žadateli, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává v sídle SÚRAO Dlážděná 6, 110 00 Praha 1. Odvolacím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Úhrady za poskytování informací
Sazebník naleznete zde.


Plán činnosti

2024


Zprávy o činnosti
Zprávy o činnosti jsou ke stažení zde.


Ochrana osobních údajů, GDPR
SÚRAO se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a evropským nařízením o ochraně osobních údajů, ke stažení zde. Žádost subjektu osobních údajů je ke stažení zde, memorandum zde.


Základní dokumenty a legislativa
Přehled relevantních právních předpisů, dokumentů a směrnic naleznete zde.


Interní protikorupční program
Dokument ke stažení zde.


Informace k zákonu č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Dokument ke stažení zde.


Seznam poradních orgánů, poradců a právních kanceláří
Dokument ke stažení 2/2023.


GEP – Plán genderové rovnosti SÚRAO

Plán genderové rovnosti SÚRAO ke stažení zde.


Nabídky prodeje a pronájmu majetku
V současné době Správa úložišť radioaktivních odpadů neprodává ani nepronajímá žádný majetek.