Riziko ohrožení vodních zdrojů je naprosto zanedbatelné, i když ve veřejném mínění silně akcentované.

12. července 2021

Geologie – věda, díky které víme, co se dělo na naší planetě před miliony let. Pomáhat nám může také s otázkami blízké i vzdálenější budoucnosti. Zásadní roli hraje i při přípravě hlubinného úložiště. Pro toto zařízení totiž hledají experti dostatečně velký a vhodný blok horniny, který bude za pomoci dalších bariér uložený materiál bezpečně chránit. V minulých letech proběhlo hodnocení devíti lokalit, z nichž byly nakonec odborníky z předních českých vědeckých institucí doporučeny čtyři. Kritérií, podle nichž se hodnotilo, bylo 13 – řešily se v nich otázky bezpečnosti, vlivů na životní prostředí a technické proveditelnosti. Významným hodnotitelem bezpečnostních kritérií byla Česká geologická služba. Na co se její experti zaměřili a proč v některých lokalitách doporučili rozšířit hranice území, na kterém budou probíhat geologické práce, vysvětlil ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848