Hlubinné úložiště v Česku

Podívejte se, jak se výběr lokality vyvíjel a stále vyvíjí

V České republice se výstavba hlubinného úložiště připravuje. Počítá se s umístěním ve vhodném krystalinickém masivu. Protože je hlavním kritériem dlouhodobá bezpečnost, která se počítá na stovky tisíc let, výběru místa věnujeme velkou pozornost.

Technické zprávy o hodnocení lokalit naleznete zde.

Výběr lokality

Výběru finální lokality pro hlubinné úložiště předchází rozsáhlý výzkum a sběr dat, který velmi podrobně popíše místní podmínky. V posledních letech jsme prováděli výzkumné a monitorovací práce. Šlo například o terénní pochůzky, rekognoskace terénu, odběry vzorků nebo monitoring. Za zmínku stojí třeba monitoring prašnosti, monitoring výskytu radonu, měření seismických jevů nebo dálkový průzkum země prováděný pomocí snímkování z družic či letadel. Jako výsledek geologických, hydrogeologických a navazujících prací pak jsou vyhotoveny 3D geovědní modely horninového podloží, na jejichž základě jsou lokality vyhodnoceny. V současné době se věnujeme dalším výzkumům, které pomohou při zužování počtu lokalit.

Kromě sběru geologických dat je součástí výzkumu také hodnocení socioekonomické situace regionu. Řeší se, jak by výstavba ovlivnila zaměstnanost, podnikání, infrastrukturu a řadu dalších důležitých faktorů. V neposlední řadě se posuzuje, jak se k investici staví obyvatelé.

21. prosince 2020 schválila vláda České republiky výběr 4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště. Jde o lokality Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch.

Březový potok

+ vyrovnané hodnocení lokality ve všech hodnocených kritériích
+ velký rozměr potenciálně vhodného horninového bloku
+ malá rychlost proudění podzemní vody
+ v další etapě prací bude velká pozornost věnována řešení povrchového areálu

Horka

+ výborné geologické vlastnosti
+ homogenní hornina
+ v lokalitě nejsou významné vodní zdroje
+ velká pozornost v další etapě prací bude věnována řešení povrchového areálu

Hrádek

+ výborné geologické vlastnosti
+ velká mocnost žulového masivu
+ zlomy málo porušená hornina
+ v další etapě prací bude velká pozornost věnována zdrojům podzemní vody

Janoch (ETE-jih)

+ výborné geologické vlastnosti
+ homogenní hornina
+ v lokalitě nejsou významné vodní zdroje
+ velká pozornost v další etapě prací bude věnována řešení povrchového areálu

 

 

Mapa 4 lokalit

Mapa 4 lokalit

Celý text můžete stáhnout zde.

Lokalita Březový potok

Chci se dozvědět více o lokalitě Březový potok na Klatovsku

to mě zajímá
Lokalita Horka

Chci se dozvědět více o lokalitě Horka na Třebíčsku

to mě zajímá
Lokalita Hrádek

Chci se dozvědět více o lokalitě Hrádek na Jihlavsku

to mě zajímá
Lokalita Janoch

Chci se dozvědět více o lokalitě Janoch u Temelína

to mě zajímá
Technické zprávy

Chci se dozvědět více o hodnocení lokalit

to mě zajímá