SÚRAO uzavřelo dohodu s Německem

Dohoda zaštítí výměnu zkušeností mezi oběma stranami a vědeckou spolupráci.

15. ledna 2020

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala v prosinci v Berlíně společné prohlášení s představiteli Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky (BMWi). Podle dokumentu si budou obě strany vyměňovat zkušenosti v oblasti přípravy projektu hlubinného úložiště, vývoje technologií bezpečného ukládání a v neposlední řadě budou obě strany dbát na spolupráci českých a německých výzkumných ústavů při přípravě vhodných projektů pro provádění výzkumných a vývojových prací v podzemním výzkumném pracovišti Bukov.

Problematiku hlubinného úložiště řeší Německo naléhavěji než mnoho jiných členských států Evropské unie i proto, že mají v plánu odstavení všech dosud provozovaných jaderných elektráren do konce roku 2022. Vědí velice dobře, že v České republice mohou nalézt spolehlivé a technicky zdatné partnery. SÚRAO nabídlo německé straně možnost využívat podzemní pracoviště Bukov, kde SÚRAO ve spolupráci s českými univerzitami a výzkumnými ústavy testuje technologii, konstrukční řešení a ověřuje vhodnost a trvanlivost navržených materiálů v podmínkách blízkých budoucímu hlubinnému úložišti. Tento krok může přispět k iniciaci dalších experimentů na Bukově vedoucích k posílení bezpečnosti a upřesňování referenčního projektu budoucího hlubinného úložiště, které chtějí Němci začít budovat o 10-15 let dříve než Česká republika.

Za českou stranu podepsal společné prohlášení ředitel SÚRAO JUDr. Jan Prachař, za německé partnery pak Hans-Christoph Pape vedoucí odboru pro jadernou bezpečnost a výzkum úložiště BMWi. Obě strany rovněž zdůraznily, že uzavření této deklarace je dalším krokem k prohlubování spolupráce států západní, střední a východní Evropy v oblasti nakládání s vysokoaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

SÚRAO již podobně úzké bilaterální vztahy navázala s řadou dalších států. Například se sousedním Slovenskem, Maďarskem, s Finskem, Rumunskem, Jižní Koreou nebo Čínou. V současnosti se připravuje konference SSFC 2020 za účasti mnoha zahraničních hostů, věnovaná konci palivového cyklu, která se bude konat ve dnech 18.-19. května t.r. v Praze. Součástí této konference bude i exkurze do Podzemního výzkumného pracoviště Bukov (PVP Bukov).

zdroj: @BMWi, Anja Blumentritt