Ochrana vodních zdrojů je prioritou

13. listopadu 2019

Nejen v České republice se často skloňuje téma vodního hospodářství. Sucho, udržování vody v krajině či ochrana vodních zdrojů. Právě chování vody je jedním z významných kritérií při hledání vhodné lokality pro hlubinné úložiště. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) proto rozhodně odmítá, že by v rámci svých činností mohla negativně ovlivnit kvalitu či vydatnost vodních zdrojů.

“Otázkami chování vody se dlouhodobě a intenzivně zabýváme. Chápeme obavy obcí. Je ale naprostou samozřejmostí, že dodržujeme veškeré požadavky právních předpisů týkající se ochrany vodních zdrojů tak, že nemůže dojít k jejich ohrožení,” zdůraznil ředitel SÚRAO Jan Prachař. Jedná se například o atomový nebo vodní zákon.

“Případné technické práce spojené s výzkumem a průzkumem na lokalitě Hrádek nenaruší hydrogeologický režim a v žádném případě neohrozí ani lokální zdroje podzemních vod, ani biotopy chráněných lokalit s výskyty rašelinišť,” vyjádřil stanovisko České geologické služby její ředitel Zdeněk Venera.

SÚRAO také v rámci ochrany vodních zdrojů spolupracuje i s finskou společností Posiva, která dokončuje první hlubinné úložiště pro radioaktivní odpad právě ve Finsku. Češi plánují využít její poznatky a postupy v oblasti hydrogeologie.

“SÚRAO je technická státní organizace, která hledá bezpečná řešení pro budoucí generace v oblasti ukládání radioaktivních odpadů, které na území České republiky kontinuálně vznikají. Nemůžeme před touto problematikou strkat hlavu do písku. Postupujeme dle zákona a státní Koncepce, která nám ukládá nalézt vhodnou lokalitu do roku 2025”, doplnil ředitel SÚRAO Jan Prachař.

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848