Press kit

Informace o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů

Představení SÚRAO

Za bezpečné ukládání všech radioaktivních odpadů v České republice je zodpovědný stát. Na základě původního atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.) byl bezpečný provoz úložišť a ukládání radioaktivních odpadů svěřen Správě úložišť radioaktivních odpadů. Od roku 2001 je SÚRAO organizační složkou státu.

 

Hlubinné úložiště

Všechny země provozující jaderné reaktory řeší otázku, jak naložit s vysokoaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Odborníci napříč světem se shodují, že nejbezpečnějším řešením je výstavba hlubinného úložiště, které tyto odpady bezpečně oddělí od životního prostředí na stovky tisíc let.

 

PVP Bukov

Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov lokalizované v hloubce 550 m pod povrchem slouží Správě úložišť radioaktivních odpadů jako testovací lokalita pro hodnocení chování horninového prostředí v hloubce odpovídající předpokládané hloubce hlubinného úložiště VJP a RAO. Podzemní pracoviště se nachází v katastru obce Bukov, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česká republika. Jako podobná zařízení tohoto typu využívá již existující infrastrukturu podzemního díla.

 

Doplňkové obrázky ke stažení naleznete zde.