Letní škola SÚRAO 2023

Dnes začala Letní škola SÚRAO 2023. Účastní se jí 16 studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

28. srpna 2023

Dnes začala Letní škola SÚRAO 2023. Účastní se jí 16 studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Jsou mezi nimi studenti jaderných oborů, geologie nebo elektroenergetiky.

Letošním tématem jsou Geologické průzkumy. Studenti mají na programu odborné přednášky expertů SÚRAO a České geologické služby, které jsou zaměřené na projekt hlubinného úložiště pro ukládání vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních odpadů, a geologických průzkumů vedoucích k nalezení vhodné horniny, která bude sloužit jako přírodní bariéra proti případnému úniku radionuklidů do životního prostředí. „Letní školu jsme připravili tak, abychom studenty informovali o naší činnosti, hlavně o připravovaných geologických průzkumech. Toto téma je teď pro nás aktuální, protože jsme v únoru podali žádosti o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry,“ říká garant letní školy Marek Vencl, technický specialista pro hydrogeologii a monitorování.

Dále se studenti budou účastnit odborných exkurzí. První z nich se bude konat u soukromé společnosti, která má na starosti výstavbu metra D. Druhá exkurze bude v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov, kde SÚRAO provádí experimenty v hloubce 500 metrů, to znamená v hloubce plánovaného hlubinného úložiště. Třetí exkurze proběhne v Úložišti radioaktivních odpadů Richard, kde SÚRAO ukládá radioaktivní odpady ze zdravotnictví, průmyslu a výzkumu.

Studenti během týdne letní školy vypracují projekt ohledně geologických průzkumů a za jeho úspěšné zvládnutí získají v pátek 1. 9. diplom.

Přiřazené štítky