Hlubinné úložiště a jeho přínosy pro region

Zlepšení infrastruktury, kvalitnější služby, to jsou některé benefity hlubinného úložiště

03. března 2020

Hlubinné úložiště představuje významnou investiční akci, která bude mít po mnoho let řadu především ekonomických přínosů pro zapojené obce a region.

Klíčové přínosy výstavby a budoucího provozu hlubinného úložiště lze rozdělit do následujících oblastí:
• podpora zaměstnanosti v regionu
• zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti
• zkvalitnění služeb
• posílení obecních rozpočtů

Celý text najdete zde.