Mgr. Martin Eliáš

vedoucí úseku ICT a spisové služby

Martin Eliáš absolvoval obor Geologie a geochemie na Masarykově univerzitě v Brně. Praxi zahájil v roce 1996 v České geologické službě jako oblastní ložiskový geolog. Od roku 1999 pracoval ve společnosti AQUATEST a. s., kde se zabýval správou a rozvojem intranetu, podporou ekonomického systému a geografickým informačním systémem. Od roku 2006 působil jako vedoucí útvaru obchodní informatiky a zajišťoval správu informačních systémů, správu intranetu, elektronickou evidenci projektových výstupů a databází. 

V roce 2015 nastoupil do SÚRAO a hlavní náplní jeho činnosti byla správa dat, geografický informační systém, evidence projektových výstupů a správa databází. Je účastníkem mezinárodních projektů zaměřených na aspekty dlouhodobého ukládání dat, informací a znalostí. Od ledna 2023 je pověřen řízením úseku ICT a spisové služby.