Ing. Vítězslav Duda

vedoucí úseku ekonomiky a správy

Vítězslav Duda absolvoval v roce 1985 Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor Jaderná energetika. Poté nastoupil do společnosti ČEZ, kde pracoval v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, v útvaru palivového cyklu jaderných elektráren a v útvaru výstavby jaderné elektrárny Temelín. Od roku 1998 pracuje v SÚRAO. V roce 1999 absolvoval postgraduální studium na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a Sheffield Hallam University (UK). V roce 2011 dokončil bakalářské studium na Vysoké škole finanční a správní. Absolvoval řadu různých školení v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a jaderné legislativy. V oblasti ekonomického hodnocení projektů pracoval na výpočtech poplatků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet. Má praktické zkušenosti s plánováním, rozpočtováním, účetnictvím a výkaznictvím. Rovněž má praktické zkušenosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. V současné době je členem několika expertních skupin EU (Euratom Article 37 EG, Nuclear Back-end Financial Aspects EG a Nuclear Decommissioning Assistance Programme EG).