Ing. Martina Máčelová

vedoucí úseku provozu úložišť nízko a středněaktivních odpadů

Martina Máčelová vystudovala obor Jaderně-chemické inženýrství na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT. Během studia se specializovala na problematiku radioaktivních odpadů a jejich bezpečného zneškodnění. Po studiu absolvovala půlroční stáž na Faculty of Civil Engineering, University of Cardiff, která byla zaměřena na studium materiálů inženýrských bariér.

V letech 1997–2002 pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži jako pracovník výzkumu a vývoje, kde dále rozvíjela znalosti nabyté během zahraniční stáže. Od dubna roku 2002 pracuje v SÚRAO, kde nejprve spolupracovala na přípravě bezpečnostních hodnocení provozovaných úložišť radioaktivních odpadů a později převzala funkci vedoucí oddělení provozu úložišť. V roce 2018 se stala vedoucí úseku provozu úložišť nízko a středněaktivních odpadů. Na podzim roku 2022 byla jmenována zástupkyní ředitele SÚRAO.