Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník

Informace poskytované ústně: úhrada se nepožaduje.

Informace poskytované písemně:

  • 1 hodina práce spojená s vyhledáním nebo vytvořením souhrnných informací: 225 Kč (účtuje se od 2 hodin výše)
  • 1 list A4 (podané informace): 2 Kč (účtuje se od 5 listů výše)
  • USB flashdisk: 100 Kč

Poštovné (doporučené psaní, balíky apod.) se bude účtovat podle ceníku poštovného České pošty.

Úhrada může být poukázána v hotovosti v kanceláři SÚRAO nebo složenkou na účet SÚRAO u ČNB v Praze 1 (č.ú. 6015-64726011/0710, IČ: 66000769). Pokud SÚRAO neobdrží písemný souhlas žadatele se zaplacením úhrady včas tak, aby byla splněna zákonná lhůta, bude žadateli informace zaslána na dobírku a tím zajištěna úhrada nákladů.