Lidé v SÚRAO

Seznam vedoucích pracovníků SÚRAO

JUDr. Jan Prachař
ředitel

 

prachar@surao.cz
+420 221 421 511
Ing. Vítězslav Duda, MBA
zástupce ředitele, vedoucí úseku ekonomiky a správy

 

duda@surao.cz
+420 221 421 526
Ing. Martina Máčelová
vedoucí úseku provozu úložišť

 

macelova@surao.cz
+420 221 421 541
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
vedoucí úseku přípravy úložišť RAO

 

vondrovic@surao.cz
+420 221 421 551
Mgr. Lucie Steinerová
vedoucí oddělení komunikace

 

steinerova@surao.cz
+420 221 421 578
Ing. Jaroslava Liehneová
vedoucí specialista pro interní audit

 

liehneova@surao.cz
+420 221 421 533
Ing. Radomír Šenkýř
vedoucí specialista pro integrovaný systém řízení

 

senkyr@surao.cz
+420 221 421 531
Ing. Petra Šulová
vedoucí oddělení účetnictví

 

sulova@surao.cz
+420 221 421 512
Mgr. Jakub Holeček
vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií

 

holecek@surao.cz
+420 221 421 523
Ing. Iva Zadáková
vedoucí oddělení správních činností

 

zadakova@surao.cz
+420 221 421 515
Ing. Eva Popelová Ph.D.
vedoucí oddělení hodnocení bezpečnosti úložišť

 

popelova@surao.cz
+420 221 421 519
Ing. Jaromír Augusta, Ph.D.
vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností

 

augusta@surao.cz
+420 221 421 556
Ing. Petr Pavlovič
správce úložišť Richard a Bratrství

 

pavlovic@surao.cz
+420 416 724 457
Ing. Jiří Dozbaba
správce úložiště Dukovany

 

dozbaba@surao.cz
+420 561 103 423