Lidé v SÚRAO

Seznam vedoucích pracovníků SÚRAO

 

JUDr. Jan Prachař

ředitel

prachar@surao.cz

+420 221 421 511

Ing. Vítězslav Duda, MBA

vedoucí úseku ekonomiky a správy

duda@surao.cz

+420 221 421 526

Ing. Martina Máčelová

vedoucí úseku provozu úložišť NAO/SAO

macelova@surao.cz

+420 221 421 541

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.

vedoucí úseku přípravy úložišť RAO

vondrovic@surao.cz

+420 221 421 551

Mgr. Martina Bílá

vedoucí oddělení komunikace

bila@surao.cz

+420 221 421 549

Ing. Jaroslava Liehneová

Manažer interního auditu

liehneova@surao.cz

+420 221 421 533

Ing. Radomír Šenkýř

odborný specialista pro integrovaný systém řízení

senkyr@surao.cz

+420 221 421 531

Ing. Petra Šulová, MBA

vedoucí oddělení účetnictví

sulova@surao.cz

+420 221 421 512

Mgr. Jakub Holeček

vedoucí úseku informačních a komunikačních technologií

holecek@surao.cz

+420 221 421 523

Ing. Iva Zadáková

vedoucí oddělení správních činností

zadakova@surao.cz

+420 221 421 515

Ing. Eva Popelová, Ph.D.

vedoucí oddělení hodnocení bezpečnosti úložišť

popelova@surao.cz

+420 221 421 519

Ing. Jaromír Augusta, Ph.D.

vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností

augusta@surao.cz

+420 221 421 556

Ing. Petr Pavlovič

správce úložišť Richard a Bratrství

pavlovic@surao.cz

+420 416 724 456

Ing. Libor Svoboda

správce úložiště Dukovany

svoboda@surao.cz

+420 561 103 423

Ing. Mgr. Michaela Suchá, MBA

vedoucí specialista pro zadávání a ekonomiku zakázek

sucha@surao.cz

+420 221 421 581

Ing. Jaromír Sud

vedoucí specialista pro radiační ochranu

sud@surao.cz

+420 221 421 558

Ing. Lucie Hausmannová, Ph.D.

vedoucí oddělení vývoje systému inženýrských bariér

hausmannova@surao.cz

+420 221 421 545

Mgr. Jozef Urík

vedoucí oddělení geologických bariér

urik@surao.cz

+420 221 421 586