Kontakty

Všechny důležité kontakty na jednom místě

Kontaktní údaje

Adresa: Dlážděná 6, Praha 1, 110 00
GPS: 50.087018,14.432353
Telefon: +420 221 421 511
Fax: +420 221 421 544
E-mail: podatelna@surao.cz
Datová schránka: 6qsigjs

Formát e-mailu na zaměstnance SÚRAO je prijmeni@surao.cz

Seznam vedoucích pracovníků SÚRAO naleznete ZDE

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1, č.ú. 64726011/0710

IBAN: CZ29 0710 0000 0000 6472 6011

IČ: 66000769

Nejsme plátci DPH.

Podatelna:

Dokumenty v listinné a digitální podobě lze donést na sekretariát SÚRAO, nejlépe po předchozí telefonické domluvě, ve dnech:

Z důvodu zvýšení preventivních opatření jsou otevírací hodiny určené pro osobní doručení omezeny na:

Po a St: 9:00 – 12:00 hod

Prosíme Vás, abyste při komunikaci s námi upřednostnili elektronickou formu.

Úřední dokumenty v listinné i digitální podobě (CD, DVD, USB flashdisk) je možné doručit Správě úložišť radioaktivních odpadů prostřednictvím sekretariátu. Dokumenty v digitální podobě přijímá SÚRAO také prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelna@surao.cz. Maximální velikost zprávy předávané v digitální podobě do datové schránky nebo na elektronickou adresu, včetně příloh, může být 20 MB. Přehled přijímaných datových formátů: pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx,   ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif a isdoc/isdocx.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:
Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:
Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Kontaktujte nás