Pro média

thumb

Ochrana vodních zdrojů je prioritou

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem vhodné lokality pro hlubinné úložiště, rozhodně odmítá, že by v rámci svých činností mohla ...

Přečíst více
thumb

ssfc2019

Hlubinné úložiště představuje v současné době nejlepší řešení pro oddělení vysokoaktivních aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva od životního prostředí. ...

Přečíst více
thumb

Voda je zásadní

Hydrogeologie lokalit je pečlivě sledována a případné vlivy na povrchové i podzemní vody jsou jedním ze zásadních kritérií, která se budou posuzovat při hodnocení ...

Přečíst více