thumb

Evaluation of the influence of the EU commission nuclear energy taxonomy regulation on the radioactive waste management in the Czech Republic

Publikováno:2023
Autor:L. Vondrovic et al.
Číslo SÚRAO:TZ 601/2022/ENG

Formát: pdf   Velikost: 926 kB

Stáhnout dokument
thumb

Vyhodnocení vlivu nařízení komise o taxonomii EU pro oblast jaderné energetiky do systému nakládání s radioaktivním odpadem v ČR ve vztahu k činnostem SÚRAO

Publikováno:2023
Autor:L. Vondrovic a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 601/2022

Formát: pdf   Velikost: 933 kB

Stáhnout dokument
thumb

Návrh in-situ modelu pro PVP Bukov a návrh věcného a časového harmonogramu prací pro PVP Bukov

Publikováno:2018
Autor:Zuna M., Dobrev D.
Číslo SÚRAO:TZ 306/2018

Cílem této zprávy je navrhnout experimentální uspořádání pro stanovení vlivu nerovnoměrného sycení bentonitu na korozi uhlíkové oceli.

Formát: pdf   Velikost: 864 kB

Stáhnout dokument