thumb

Technical Design of the Deep Geological Repository 2023

Publikováno:2024
Autor:L. Hausmannová a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 711/2023/ENG

Formát: pdf   Velikost: 4238 kB

Stáhnout dokument
thumb

Evaluation of the influence of the EU commission nuclear energy taxonomy regulation on the radioactive waste management in the Czech Republic

Publikováno:2023
Autor:L. Vondrovic et al.
Číslo SÚRAO:TZ 601/2022/ENG

Formát: pdf   Velikost: 926 kB

Stáhnout dokument
thumb

Vyhodnocení vlivu nařízení komise o taxonomii EU pro oblast jaderné energetiky do systému nakládání s radioaktivním odpadem v ČR ve vztahu k činnostem SÚRAO

Publikováno:2023
Autor:L. Vondrovic a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 601/2022

Formát: pdf   Velikost: 933 kB

Stáhnout dokument