thumb

Návrh in-situ modelu pro PVP Bukov a návrh věcného a časového harmonogramu prací pro PVP Bukov

Publikováno:2018
Autor:Zuna M., Dobrev D.
Číslo SÚRAO:TZ 306/2018

Cílem této zprávy je navrhnout experimentální uspořádání pro stanovení vlivu nerovnoměrného sycení bentonitu na korozi uhlíkové oceli.

Formát: pdf   Velikost: 864 kB

Stáhnout dokument
thumb

Modely a výpočetní kódy pro určení transportních cest a hodnocení transportu radionuklidů přes horninové prostředí

Publikováno:2015
Autor:Václava Havlová a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 11/2015

Zpráva se zabývá analýzou zahraničních metodických postupů zpracování transportních modelů.

Formát: pdf   Velikost: 6318 kB

Stáhnout dokument
thumb

Program výzkumu, vývoje a demonstračních aktivit pro PVP Bukov 2021

Publikováno:2021
Autor:J. Smutek, L. Vondrovic a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 546/2021

Tato zpráva je strategickým dokumentem SÚRAO, který navazuje na Střednědobý plán výzkumu a vývoje SÚRAO pro období 2020-2030 (TZ SÚRAO č. 525/2020).

Formát: pdf   Velikost: 4842 kB

Stáhnout dokument