thumb

Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov

Publikováno:2017
Autor:Bukovská Z., Verner K.
Číslo SÚRAO:

podzemní výzkumné pracoviště Bukov, situované na 12. patře bývalého uranového dolu Rožná. Laboratoř pro výzkumné experimenty dlouhodobé bezpečnosti

Formát: pdf   Velikost: 40177 kB

Stáhnout dokument
thumb

Stanovení mechanických vlastností hlavních petrografických typů na potenciálních lokalitách HÚ

Publikováno:2017
Autor:Petružálek M.
Číslo SÚRAO:88/2017

Zpráva obsahuje výsledky laboratorních zkoušek, popisné a mechanické vlastností osmi typů granitoidních a metamorfovaných hornin potenciálních lokalit HÚ.

Formát: pdf   Velikost: 12044 kB

Stáhnout dokument
thumb

Studie zadávací bezpečnostní zprávy pro umístění hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním

Publikováno:2018
Autor:Vokál A. a kolektiv
Číslo SÚRAO:TZ 305/2018

Tato zpráva shrnuje hodnocení lokality Na Skalním z hlediska možnosti umístění hlubinného úložiště.

Formát: pdf   Velikost: 12322 kB

Stáhnout dokument