thumb

TESTOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH MODELŮ S VYUŽITÍM IN-SITU ZAHRANIČNÍCH EXPERIMENTŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Publikováno:2018
Autor:Milan Hokr a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 481/2020

Zpráva popisuje výsledky řešení dílčího projektu označeného jako „Transport4“, jehož obsahem je řešení modelových úloh transportu radionuklidů.

Formát: pdf   Velikost: 9392 kB

Stáhnout dokument
thumb

TRANSPORT RADIONUKLIDŮ Z HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ/ TESTOVÁNÍ KONCEPČNÍCH A VÝPOČETNÍCH MODELŮ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Publikováno:2020
Autor:Libor Gvoždík a kol.
Číslo SÚRAO:2020

Hlavním cílem řešeného úkolu T8 bylo dokumentovat a analyzovat (případně doplnit nebo modifikovat do vlastních postupů) existující přístupy a vybraná vstupní data.

Formát: pdf   Velikost: 5267 kB

Stáhnout dokument
thumb

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VÝZKUMNÁ PODPORA BEZPEČNOSTNÍHO HODNOCENÍ HÚ

Publikováno:2020
Autor:Václava Havlová a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 462/2020

Projekt Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště (HÚ) představuje jeden z největších uceleně zaměřených projektů SÚRAO (dále Projekt).

Formát: pdf   Velikost: 6643 kB

Stáhnout dokument