thumb

Migration of carbon and iodine in a cementitious matrix - interim report

Publikováno:2022
Autor:Večerník a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 538/2022

Formát: pdf   Velikost: 21112 kB

Stáhnout dokument
thumb

Rešeršní studie pro zmapování přístupu k ukládání vysokoaktivních odpadů a ostatních odpadů obsahujících dlouhodobé radionuklidy

Publikováno:2022
Autor:Pospíšková, Krajňák, Vozár
Číslo SÚRAO:TZ 610/2022

Formát: pdf   Velikost: 4264 kB

Stáhnout dokument
thumb

Analýza FEPů horninového prostředí

Publikováno:2022
Autor:Nahodilová a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 619/2022

Formát: pdf   Velikost: 3506 kB

Stáhnout dokument