thumb

Zhodnocení konstrukčních prvků z hlediska vzájemných interakcí s materiály na bázi bentonitu v úrovni ukládacího horizontu

Publikováno:2022
Autor:Petr Večerník a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 616/2022

Tato zpráva je závěrečnou zprávou Dílčího úkolu 4 (DÚ04) zakázky SÚRAO „Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ“.

Formát: pdf   Velikost: 1489 kB

Stáhnout dokument
thumb

Testování transportních modelů s využitím in-situ zahraničních experimentů - závěrečná zpráva

Publikováno:2018
Autor:Milan Hokr a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 481/2020

Zpráva popisuje výsledky řešení dílčího projektu označeného jako „Transport4“, jehož obsahem je řešení modelových úloh transportu radionuklidů.

Formát: pdf   Velikost: 9392 kB

Stáhnout dokument
thumb

Transport radionuklidů z hlubinného úložiště/Testování koncepčních a výpočetních modelů - závěrečná zpráva

Publikováno:2020
Autor:Libor Gvoždík a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 463/2020

Hlavním cílem řešeného úkolu T8 bylo dokumentovat a analyzovat (případně doplnit nebo modifikovat do vlastních postupů) existující přístupy a vybraná vstupní data.

Formát: pdf   Velikost: 5267 kB

Stáhnout dokument