Úložiště Dukovany má 25 let

Úložiště bylo uvedeno do provozu v roce 1995, je to tedy nejmladší české úložiště.

16. ledna 2020

Úložiště Dukovany zabírá plochu 1,3 hektaru a tvoří ho betonové jímky vybudované na povrchu. Je určeno výhradně k ukládání nízkoaktivních odpadů pocházejících z provozu obou českých jaderných elektráren. Svým charakterem není a ani nebude používáno ke skladování nebo ukládání vyhořelého jaderného paliva.