Odhalení památníku na úložišti Bratrství

2. října proběhlo odhalení památníku na úložišti Bratrství

04. října 2021

SÚRAO nechala památník vybudovat ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů pro uctění památky politických vězňů v táboře Bratrství. Autorem památníku je Vojtěch Říha Superior Type. Součástí památníku je i informační tabule, kde se můžete dozvědět více o minulosti a současnosti úložiště Bratrství.

Památník přišel posvětit František Radkovský, 1. biskup plzeňský. Modlitbu, kterou pro tuto příležitost přednesl, si můžete přečíst níže.

Střípky z odhalení památníku

Přiřazené štítky