Rada SÚRAO

dohlíží na hospodárné a účelné vynakládání prostředků Správy

Rada SÚRAO je poradním orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním úkolem je dohlížet především na hospodárné a účelné vynakládání prostředků. Členy Rady jmenuje ministr průmyslu a obchodu. Jsou mezi nimi zástupci orgánů státní správy, původců radioaktivních odpadů a veřejnosti.

Statut Rady SÚRAO naleznete ZDE

 

Členové Rady

PhDr. Tomáš Ehler, MBA
náměstek sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Bohdan Zronek (první místopředseda)
Člen představenstva ČEZ a.s.

Vítězslav Jonáš (druhý místopředseda)
předseda Energetického Třebíčska

RNDr. Martin Holý
ředitel Odboru geologie, Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Luděk Janoušek
vedoucí oddělení Financování dopravy, průmyslu a místního rozvoje, Ministerstvo financí ČR

Ing. Vladimír Černý
starosta, Obecní úřad Rouchovany

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí Odboru životního prostředí, Městský úřad Litoměřice

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov

Ing. Ladislav Štěpánek
ředitel útvaru Palivový cyklus ČEZ, a.s.

Ing. Daniel Jiřička
generální ředitel ÚJV Řež, a.s.

Ing. Radek Trtílek
ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady ÚJV Řež, a.s.

Mgr. Martin Ďurdovič, Ph. D.
Sociologický ústav Akademie věd ČR