Rada SÚRAO

dohlíží na hospodárné a účelné vynakládání prostředků Správy

Rada SÚRAO je poradním orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním úkolem je dohlížet především na hospodárné a účelné vynakládání prostředků. Členy Rady jmenuje ministr průmyslu a obchodu. Jsou mezi nimi zástupci orgánů státní správy, původců radioaktivních odpadů a veřejnosti.

Rada SÚRAO vznikla Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 21/2017, Statut a jednací řád Rady SÚRAO byl aktualizován Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 11/2022 a je k dispozici ZDE

Složení Rady SÚRAO:

PhDr. Tomáš Ehler, MBA, Ministerstvo průmyslu a obchodu, předseda;

Ing. Petr Třešňák, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 1. místopředseda;

Ing. Luděk Janoušek, Ministerstvo financí;

RNDr. Martin Holý, Ministerstvo životního prostředí;

Ing. Bohdan Zronek, ČEZ, a. s.;

Ing. Ladislav Štěpánek, ČEZ, a. s.;

Ing. Radek Trtílek, ÚJV Řež, a. s.;

Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS., starosta města Jáchymov (ÚRAO Bratrství);

Ing. Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany (ÚRAO Dukovany);

Ing. Pavel Gryndler, Městský úřad Litoměřice (ÚRAO Richard);

Ing. Zdeněk Dvořák, starosta městysu Dolní Cerekev;

Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.;

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., FEL ČVUT v Praze;

prof. RNDr. David Mašín, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK;

doc. Václav Čuba, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze.