Rada SÚRAO

dohlíží na hospodárné a účelné vynakládání prostředků Správy

Rada SÚRAO je poradním orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním úkolem je dohlížet především na hospodárné a účelné vynakládání prostředků. Členy Rady jmenuje ministr průmyslu a obchodu. Jsou mezi nimi zástupci orgánů státní správy, původců radioaktivních odpadů a veřejnosti.

Rada SÚRAO vznikla Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 21/2017, Statut a jednací řád Rady SÚRAO byl aktualizován Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 11/2022 a je k dispozici ZDE

Složení Rady SÚRAO:

PhDr. Tomáš Ehler, MBA, Ministerstvo průmyslu a obchodu – předseda

Ing. Petr Třešňák, Ministerstvo průmyslu a obchodu – 1. místopředseda

Ing. Luděk Janoušek, Ministerstvo financí

RNDr. Martin Holý, Ministerstvo životního prostředí

Ing. Bohdan Zronek, ČEZ, a. s.

Ing. Ladislav Štěpánek, ČEZ, a. s.

Ing. Radek Trtílek, ÚJV Řež, a. s.

Jiří Kaucký, starosta města Jáchymov (ÚRAO Bratrství)

Ing. Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany (ÚRAO Dukovany)

Ing. Pavel Gryndler, Městský úřad Litoměřice (ÚRAO Richard)

Ing. Zdeněk Dvořák, starosta městysu Dolní Cerekev

Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., FEL ČVUT v Praze

prof. RNDr. David Mašín, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

doc. Václav Čuba, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze